""
跳到内容

tanysgrifio

llenwch y ffurflen hon i gael gwybodaeth am y pynciau sydd o ddiddordeb i chi。

cwblewch和ffurflen yn saesneg。

sylwer: mae'r meysydd gofynnol wedi'unodiâseren(*)。
eich manylion*
eich diddordebau
llwybrau gradd

rydym yn cynnig cyrsiau llwybrau gradd achrededig 我是rhai sy'n dymuno symud ymlaen我wneud gradd israddedig。

dewiswch lwybr a byddwn yn anfon gwybodaethbenodolnglŷnllwybr atoch。 byddwn hefyd yn rhannu newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau perthnasol。

hysbysiad am breifatrwydd a diogelu data

bydd prifysgol caerdydd yn prosesu'r data personol a ddarparwyd gennych ynunolârlioliadaudiogelu data。 drwy gyflwyno eich manylion,rydychyancaniatáui'rbrifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch,yn unol de dewisiadau a nodwyd gennych uchod。 cewch newid eichmeddwlnglŷnârhoiganiatâdarunrhyw adeg drwygysylltuâr tîmaddysgbarhaus a phroffesiynol.

我想 tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein polisi diogelu data,eich hawliau,sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data bersonol ei brosesu。 gallwch gysylltu sw swyddog diogelu data yn uniongyrchol - inforequest@caerdydd.ac.uk。 gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwygysylltuâ swyddfa'r comisiynydd gwybodaeth(ico).