""
ewch i'r prif gynnwys

is-strategaethau ymchwil

Female researcher working in technical lab

mae gan brifysgol caerdydd broffil rhyngwladol fel prifysgol lwyddiannus,eang,ymchwil ddwys,a gadarnhawyd drwy gyrraedd y pump uchaf yn ref 2014。

ein huchelgais ar gyfer y cyfnod nesaf yw sicrhau ein henw da fel cymuned o ysgolheigion gyda'r dychymyg,yr egni a'r gallu i greu'r dyfodol ar y cyd。在iechyd,cyfoeth,diogelwch a lles cenedlaethau'r dyfodol yng nghymru,yn y du ac yn fyd-eang。

rydym yn ystyried gwaith ymchwil amlddisgyblaethol,rhyngddisgyblaethol a chymhwysol fel rhywbeth rhyng-gysylltiedig a hanfodol i bawb,ac sy'n ceisio sicrhau rhagoriaeth ym mhob un。

adeiladu ar y strateggaeth flaenorol

roeddem yn falch iawn gyda chanlyniadau ref 2014一个oedd yn gosod prifysgol caerdydd ymysg y pum sefydliad uchaf(yn seiliedig ar gpa)。 yn y cyfnod yn dilyn canlyniad ref 2014 gwelwyd llwyddiant ymchwil yn parhau gan gynnwys cyhoeddiadau,prosiectau,partneriaethau newydd pwysig a chynnydd cyson mewn incwm ymchwil o ystod amrywiol o gyllidwyr。 mae hyn yn cadarnhau i ni fod gennym garfan o staff ardderchog,sy'n cynhyrchu ymchwil ac effaith sy'n wirioneddol o'r radd flaenaf。

roedd'ymchwil ymlaen 2015'ny adlewyrchiad systematig o'n perfformiad yn ref 2014. llwyddodd y prosiect i'n galluogi i nodi'r hyn yr oedd angen i'r brifysgol ei wneud i sicrhau canlyniad tebyg yn y ref nesaf。

byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid gw4 i gyflawni ymchwil sy'n gystadleuol yn fyd-eang。 gyda'n gilydd,mae gennym yr adnoddau,y gallu a'r cymhelliant ymchwil ac arloesedd,i sicrhau partneriaethau traws-sector a datrys heriau byd-eang。

ymchwil

ymchwil

10 ionawr 2018

mae ymchwil yn ganolog i'n hunaniaeth a'n nod yw ennill ein plwyf fel cymuned o ysgolheigion sydd dychymyg,yr egni a'r gallu i greu'r dyfodol ar y cyd。

PDF格式