""
ewch i'r prif gynnwys

pam astudio gyda ni?

Graddio

rhagolygon gyrfa

rhagor o wybodaeth pam bod ein graddedigion ymhlith y mwyaf poblogaidd ymysg cyflogwyr。

Dio de Janeiro

cyfleoedd byd-eang

mae gan brifysgol caerdydd gysylltiadau gyda dros 300 o sefydliadau safonol a chewch y cyfle i gael profiad ar leoliad mewn gwlad dramor yn ewrop a thu hwnt。

Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Gwyddorau Gofal Iechyd gyda'r darlithydd Gaynor Williams.

addysgu a phrofiad myfyrwyr

mae ein myfyrwyr yn elwa o addysgu ac ymchwil sy'n cael eu sbarduno gan chwilfrydedd a chreadigrwydd。

Mature students in the library

strwythurau hyblyg y graddau

o deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau neu i sicrhau eich bod yn cael yr hyblygrwydd i weithio dramor neu mewn diwydiant,gallwn gynnig strwythur hyblyg i chi。

Chemistry Lecture Theatre

cyfleusterau'r campws

rydym yn buddsoddi miliynau o bunnoedd i roi cyfleusterau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr fel rhan o'n gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth。

Dysg a Dawn

arweinwyr ym myd ymchwil

mae gennym staff ymchwil sydd ag enw da yn rhyngwladol sy'n helpu i wneud gwahaniaeth yn y byd。

View of Cardiff Bay, with carousel and historic red-brick Pierhead Building in front of shining Millennium Centre

rhesymau dros garu caerdydd

prifddinas sy'n rhagori mewn celf,diwylliant a chwaraeon,mae yna nifer o resymau i garu caerdydd,dyma ddeg ohonynt ...