""
ewch i'r prif gynnwys

ffioedd dysgu

os ydych chi'n astudio ar gyfer eich gradd israddedig gyntaf,darllenwch yr arolwg hwn o'n strwythur ffioedd yn ofalus。

mae'r ffioedd dysgu'n daladwy i brifysgol caerdydd am bob blwyddyn o'ch cwrs(gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd)。 felly,i gael amcangyfrif bras o gyfanswm y gost,dylech luosi'rffioeddâniferyblynyddoedd o astudio。

ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2020

gwybodaeth ffioedd ar gyfer myfyrwyr y du,ue a rhyngwladol ar gyfer 2020/21。

ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2019

gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr o'r du,yr ue a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2019/20。

ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2018

gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr o'r du,yr ue a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2018/19。

mae arian ar gael tuag at gost ffioedd dysgu,yn dibynnu ar rydych yn byw cyn dechrau astudio'ch cwrs。 ewch i'n tudalennau benthyciadau grantiau 我是ragor o wybodaeth。

o dan ddeddf addysg uwch(cymru)2015,mae'n ofynnol i ni ddatblygu cynllun ffioedd mynediad bob blwyddyn a buddsoddi cyfran o'r incwm ffioedd israddedig ar waith cynllun ffioedd mynediad。

talu ffioedd dysgu

gallwch dalu'r hyn sy'n ddyledus gennych chi yn bersonol(cyfanswm ffi ag eithrio grantiau neu nawdd)drwy gael benthyciad ffioedd dysgu(du ac ue yn unig),sy'n ad-daladwy wedi i chi gwblhau'ch cwrs neu drwy “R opsiynau talu rydym yn eu cynnig.

mae holl ffioedd myfyrwyr israddedig cartref / ue yn daladwy fel a ganlyn:

  • taliad cyntaf 25%
  • 艾尔达利亚德25%
  • trydydd taliad 50%。

我是geisiwr lloches

ar hyn o bryd mae prifysgol caerdydd yn cynnig hepgor ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion sy'n geiswyr lloches ac sy'n gwneud cais i'r brifysgol。 rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i geiswyr lloches.