""
ewch i'r prif gynnwys

rhieni a chefnogwyr

rydym yma i gefnogi ac i gynghori'r rhai hynny sy'n cefnogi rhywun sy'n meddwl am fynd i brifysgol。

gwyliwch ein taith rithwir o gwmpas y campws。

mae mynd i'r brifysgol yn garreg filltir bwysig mewn bywyd - i rieni ynogystalâmyfyrwyr。 ond cofiwch fe wnawn ni'n gorau i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol i'ch mab neu'ch merch fedru ffynnu。

pam mynd我brifysgol?

o wella'ch rhagolygon gyrfa i gynyddu eich hunan-hyder a'ch annibyniaeth; mae yna nifer o resymau i fynychu prifysgol。

bywyd ym mhrifysgol caerdydd

gwybodaeth am help ariannol,costau byw a ffactorau eraill sy'n effeithio bywyd yn y brifysgol。

canllaw i rieni

canllaw i rieni

26 mawrth 2019

canllaw i rieni am addysg uwch ym mhrifysgol caerdydd。

PDF格式