""
ewch i'r prif gynnwys

ariannu'ch cwrs gofal iechyd

湄DWY fforddöariannu myfyrwyr一个fydd炔dechrau cwrs gofal iechyd FIS MEDI 2019 neu的FIS mawrth 2020:阿里安ý演出AR gyferýrhai sydd WEDI ymrwymo我weithio YNG nghymru AR OL ymgymhwyso(DWY flynedd AR gyfer cwrs GRADD neu的18个误AR gyfer文凭)NEU阿里安cyllid myfyrwyr。

mae llywodraeth cymru wedi cadarnhau y bydd bwrsariaeth y gig yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis medi 2020 a mis mawrth 2021。

bwrsariaethÿ演出

魔arfer美cyllidŸ演出AR盖尔我fyfyrwyr sy'n ymrwymo我weithio盈nghymru我ddwy flynedd AR OL cymhwyso。 mae llywodraeth cymru wedi cadarnhau y bydd bwrsariaeth y gig yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis medi 2020 a mis mawrth 2021。

阿里安cyllid myfyrwyr

OS ydych chi'n cynllunio我beidio AG ymrwymo我weithio盈nghymru我ddwy flynedd AR OL cymhwyso,mae'n DAL YN bosib我阴气astudio cwrs gofal iechyd盈nghymru交流ymgeisio上午gyllid drwy cyllid myfyrwyr。

cyllid meddygaeth一个llawdriniaeth ddeintyddol llawn amser

caiff blynyddoedd 1-4 EU cyllido drwy cyllid myfyrwyr,一个chaiffÿ5ED flwyddyn EI chyllido drwy'r演出。

dychwelyd i'ch gyrfa

魔arfer,bydd bwrsariaeth AR盖尔trwy'r演出我ymgeiswyr sy'n BYW YNG nghymru,甘gynnwys ffioedd准许cynhaliaethö£1,000。

CAEL cymorth

cysylltwchâ'rTIM cynghori交流阿里安ynglŷnAG unrhyw ymholiadau是ariannu'ch cwrs:

tîcycyngorac arian