""
ewch i'r prif gynnwys

阿里安

gwybodaeth am gyllid sydd ar gael i'ch helpu chi i dalu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw。

Three students talking

benthyciadau grantiau

gwybodaeth am gefnogaeth ariannol i fyfyrwyr。

ysgoloriaethau

gwybodaeth am yr ysgoloriaethau amrywiol sydd ar gael i'n darpar fyfyrwyr。

bwrsariaethau

gall bwrsariaethau ddarparu cefnogaeth ariannol ychwanegol i fyfyrwyr o gefndir incwm isel。

ariannu israddedig rhan amser

gwybodaeth am arian i fyfyrwyr rhan amser。

cymorth i geiswyr lloches

gwybodaeth am gefnogaeth ariannol i geiswyr lloches

ariannu'ch cwrs gofal iechyd

ceir dau lwybr cyllido i fyfyrwyr gofal iechyd:cyllid y gig i'r rheini sy'n ymrwymo i weithio yng nghymru am ddwy flyneddarôcycyhwyso,neu gyllid gan cyllid myfyrwyr。 mae llywodraeth cymru wedi cadarnhau y bydd bwrsariaeth y gig yn parhau i fod ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau ym mis medi 2020 a mis mawrth 2021。