""
ewch i'r PRIF gynnwys

chwilio

筛选结果

1-17 o 17 canlyniadau chwilio

cwrs 鳕鱼UCAS

ffisiotherapi(BSC)

鳕鱼UCAS:B162

湄EIN BSC mewn ffisiotherapi炔anelu i'ch helpu我ddod炔ffisiotherapydd一个fydd炔medru ymarfer炔defnyddio平淡gweithredu gwerthusol一个datrys-problemau。

B162

hylendid deintyddol(diphe)

鳕鱼UCAS:B750

湄EIN cwrs hylendid deintyddol,sy'n CAEL EI gyflwyno炔unig ysgol ddeintyddol库姆,wedi'i achredu甘ýcyngor deintyddol cyffredinol。

B750

radiotherapi交流oncoleg(BSC)

鳕鱼UCAS:b824

美EIN radiotherapi交流oncoleg BSC YN rhaglen草坪amser,甘gynnwys lleoliad clinigol gyfunoâmodiwlau academaidd。

b824

therapi galwedigaethol(BSC)

鳕鱼UCAS:b921

mae'r ysgolÿgwyddorau gofal iechyd炔ddarparwyr blaenllawöaddysg AG ymchwil我weithwyr proffesiynol perthynol我iechyd YNG nghymru。

b921

ffarmacoleg feddygol(BSC)

鳕鱼UCAS:B210

astudiwch ffarmacoleg炔年ysgol meddygaeth YNG nghaerdydd,未o'r 5 prifysgol gorau炔ýdeyrnas unedig阿兰rhagoriaeth ymchwil。

B210

ymarfer adran llawdriniaethol(sesiynol)(BSC)

鳕鱼UCAS:

湄modiwlau unigol AR AR盖尔gyfer datblygiad proffesiynol parhau AR gyfer gweithwyr proffesiynolýgwyddorau gofal iechyd。

modiwl unigol(lefel GRADD)(dechrau误ionawr)(BSC)

鳕鱼UCAS:

美modiwlau unigol AR盖尔AR gyfer datblygiad proffesiynol parhaus我weithwyr gofal iechyd。

nyrsio oedolion(BN)

鳕鱼UCAS:b741

ymunwch A'N rhaglen nyrsio,sydd炔ÿ10 uchaf炔醇完整大学指南2019 AC A ddilyswyd甘ýcyngor nyrsio一个bydwreigiaeth(NMC)。

b741

nyrsio oedolion(BN)

鳕鱼UCAS:B740

ymunwch A'N rhaglen nyrsio,sydd炔ÿ10 uchaf炔醇完整大学指南2019 AC A ddilyswyd甘ýcyngor nyrsio一个bydwreigiaeth(NMC)。

B740

therapi deintyddol一个hylendid deintyddol(BSC)

鳕鱼UCAS:b752

湄EIN cwrs hylendid一个therapi deintyddol,sy'n CAEL EI gyflwyno炔unig ysgol ddeintyddol库姆,wedi'i achredu甘ýcyngor deintyddol cyffredinol。

b752

nyrsio iechyd meddwl(BN)

鳕鱼UCAS:b761

ymunwch A'N rhaglen nyrsio,sydd炔ÿ10 uchaf炔醇完整大学指南2019 AC A ddilyswyd甘ýcyngor nyrsio一个bydwreigiaeth(NMC)。

b761

nyrsio iechyd meddwl(BN)

鳕鱼UCAS:B760

ymunwch A'N rhaglen nyrsio,sydd炔ÿ10 uchaf炔醇完整大学指南2019 AC A ddilyswyd甘ýcyngor nyrsio一个bydwreigiaeth(NMC)。

B760

radiograffeg一个delweddu diagnostig(BSC)

鳕鱼UCAS:b823

WEDI EI dilysu甘fwrdd radiograffeg cyngor galwedigaethau iechyd一个gofal一个chymdeithas一个cholegÿradiograffyddion,mae'r BSC(anrhydedd)mewn radiograffeg一个delweddu diagnostig炔gallu cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych。

b823

modiwl unigol(lefel GRADD)(dechrau误MEDI)(BSC)

鳕鱼UCAS:

湄modiwlau unigol AR AR盖尔gyfer datblygiad proffesiynol parhau AR gyfer gweithwyr professiynolýgwyddorau gofal iechyd。

ymarfer年adran weithredu(BSC)

鳕鱼UCAS:b992

湄EIN rhaglen BSC(anrh)newydd wedi'i chynllunio i'ch paratoi AR gyfer ymarfer clinigol heriol炔塞斯AR OL我志gymhwyso,一个hefyd i'ch paratoi我barhauâ'chdysguýTU hwnt我gofrestru,一个hyrwyddo gwelliant parhaus mewn gofal cleifion。

b992

bydwreigiaeth(bmid)

鳕鱼UCAS:B720

bydd EIN rhaglen bydwreigiaeth炔rhoi我chi'r sgiliau angenrheidiol我ddod炔fydwraig hyderus一个thosturiol,fydd炔gwneud gwahaniaeth gwirioneddol我fenywod YM mhob cyfnod o'u beichiogrwydd,WRTH ENI EU植物,AC炔ÿcyfnod cynnar

B720

nyrsio植物(BN)

鳕鱼UCAS:B730

ymunwch A'N rhaglen nyrsio,sydd炔ÿ10 uchaf炔醇完整大学指南2019 AC A ddilyswyd甘ýcyngor nyrsio一个bydwreigiaeth(NMC)。

B730