""
ewch i'r prif gynnwys

chwilio

过滤结果

1-20 o 382 canlyniadau chwilio

cwrs côudcas

cerddoriaeth(ba)

côudcas:w300

我们的本科课程允许您专注和发展自己的音乐兴趣

W300

cerddoriaeth(bmus)

côudcas:w302

mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol。

W302

tsieinëeg(ba)

côducas:rc13

astudiwchtsieinëeg一个chael cyfoeth o wybodaeth sgiliau trosglwyddadwy sy'n fuddiol mewn gweithle byd-eang。

RC13

y gyfraith(llb)

côudcas:m100

astudiwch y gyfraith ym mhrifysgol caerdydd er mwyn ennill profiad o'r pwnc yn y byd go iawn。

M100

y gymraeg(ba)

côducas:q560

ymunwch a'n cymuned gyffrous a heriol i ddarganfod cyfoeth y gymraeg,ei llenyddiaeth a'i diwylliant。

q560

seicoleg(bsc)

côudcas:c800

astudiwch seicoleg mewn ysgol a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol sydd ag enw da am ragoriaeth ymchwil。

C800

gwleidyddiaeth(bsc econ)

côudcas:l200

mae gwleidyddiaeth yn bwnc cyfareddol sy'n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd。

L200

economeg(bsc econ)

côudcas:l100

cyfle i archwilio economeg yng nghyd-destun heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol a rhyngwladol cyfoes。

L100

daeareg(bsc)

côudcas:f600

mae esblygiad y ddaear a'r bywyd mae'n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol。

F600

athroniaeth(ba)

côudcas:v500

fel myfyriwr yn yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth yng nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn athroniaeth。

V500

哈内斯(ba)

côudcas:v100

mae ein gradd 哈尼斯 gyfoethog a gwobrwyol yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o'r byd hynafol i'r cyfnod modern。

V100

cemeg(bsc)

côudcas:f100

mae cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol,ac un sy'nchwaraerôlsylweddolmewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd。

F100

ffiseg(mphys)

côudcas:f303

mae mphys mewn ffiseg yng nghaerdydd yn eich galluogi i archwilio'r maes mewn mwy o ddyfnder na sy bosib ar gwrs tair blynedd。

F303

cyfieithu(ba)

côudcas:q910

mae cyfieithu yn hanfodol yn fyd-eang heddiw。 mae 比讷au amlwladol a sefydliadau rhyngwladol yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr ieithyddol yn aml。

Q910

almaeneg(ba)

côudcas:r200

almaeneg yw mamiaith i bron i gan filiwn o bobl。 mae siarad almaeneg yn eich galluogi i fod mewncysylltiadâbydbywiog,diwylliannol a gwleidyddol。

R200

archaeoleg(ba)

côudcas:f400

mae ein cynlluniau gradd archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr。

F400

meddygaeth(mbbch)

côudcas:a100

mae ysgol meddygaeth caerdydd yn cyflwyno cwricwlwm cyffrous gyda chyswllt clinigol cynnar,er mwyn i chi fedru d​​atblygu'n feddyg o'r safon uchaf posibl。

A100

cyfrifeg(bsc)

côudcas:n400

mae ein rhaglen achrededig yn edrych i'r dyfodol,gan sicrhau y cewch chi provideynnau achnegau arbenigol i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa mewn cyfrifeg。

N400

y gyfraith a ffrangeg(llb)

côudcas:rm11

astudiwch y sgiliau angenrheidiol yn y gyfraith a dysgu iaith ar yr un pryd。

RM11

archaeoleg(bsc)

côudcas:f402

mae cynlluniau gradd archaeoleg ym mhrifysgol caerdydd yn nodedig am ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn gynnig。

F402