""
ewch i'r prif gynnwys

rhaglen astudio saesneg ar gyfer prifysgol

mae'r rhaglen hon yn gwrs amser-llawn mewn saesneg academaidd i fyfyrwyr rhyngwladol a rhai o'r ue sydd angen dod yn fwy rhugl yn y saesneg er mwyn astudio mewn prifysgol yn y du。

cynhelir y rhaglen o fis medi i fis mehefin,ac mae modd dechrau ym mis medi,mis ionawr neu fis mai,felly gall myfyrwyr ymunoârrrhaglen ar y lefel sydd fwyaf addas ar gyfer eu sgiliau saesneg。

mae myfyrwyr sy'n astudio'r rhaglen yn elwa ar gwrs iaith saesneg dwys sy'n canolbwyntio ar y byd academaidd,a fydd yn eu helpu i baratoi i bontio'n ddidrafferth i'w hastudiaethau academaidd ar lefel sylfaen,israddedigneuôl- raddedig gyda ni neu sefydliad arall yn y du。

rhagor o wybodaeth a lawrlwytho ffurflen gais。