""
ewch i'r prif gynnwys

cymraeg a newyddiaduraeth(ba)


cyfunwch astudiaeth manwl o'r gymraeg - ei iaith,llenyddiaeth a diwylliant - gyda dealltwriaeth eang o newyddiaduraeth。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Welsh students

trosolwg y cwrs

trwy'r rhaglen hon,byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth sgiliau trosglwyddadwy,gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa,boed ym myd newyddiaduraeth a'r cyfryngau neu thu hwnt。

美cwrsŸgymraeg YN berthnasol i'r gymru gyfoes交流YN CAEL EI ddysgu甘ysgol sydd wedi'i chydnabod上午ansawdd交流effaith EI hymchwil。点头ÿcwrs YW cynhyrchu graddedigion syddâdealltwriaeth drwyadl(炔ACademaidd交流炔ymarferol)o'r iaith gymraeg,EI llenyddiaeth a'i diwylliant,lefel uchelösgiliau ieithyddol AR拉法尔交流炔ysgrifenedig,一个sgiliau cyflogadwyedd一个chreadigol datblygedig sy'n berthnasol i'r gymru fodern。

点头cyffredinol newyddiaduraeth yw arfogi myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion gwybodus mewn cymdeithas sy'n orlawn o gyfryngau。 mae'n dechrau gyda'r rhagdybiaeth fod angen i ni ddeallyrôlganologa chwaraeir gan y cyfryngau a'r diwydiannau diwylliannol er mwyn deall cymdeithas fodern。 byddwch yn gallu cymryd rhai modiwlau ymarferol,ond mae pwyslais y radd yn ACademaidd a dadansoddol。

nodweddion nodedig

 • modiwl craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd,AC sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith。
 • ystod o fodiwlau craidd a dewisol cyffrous sy'n astudio'r iaith,ei llenyddiaeth a'i diwylliant,ynogystalâchyflei arbenigo mewn meysydd sydd ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa。
 • modiwlau newyddiaduraeth mor amrywiol y ystafell newydion,y senedd,y straeon a'r spin。
 • pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa。
 • pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol。
 • profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy'ngweithio ar brosiectau a meysydd ymchwil amrywiol AC sy'n seilio eu haddysgu ar ymchwil。
 • cyfle i fod yn rhan o gymuned agos a chyfeillgar,gyda staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn
côudcaspq55
derbyniad nesafmedi 2020
路政署3 blwyddyn
modd(astudio)amser llawn
lleoedd sydd ar gael fel arferfel arfer mae 30 lle ar gael yn ysgol y gymraeg。 fel arfer mae 125 lle ar gael yn ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol。
nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arfermae ysgol y gymraeg yn derbyn tua 100 o geisiadau。 mae ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol yn derbyn tua 1000 o geisiadau。
 1. yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau a diwylliant

  sgwârcanolog

  Caerdydd的

  cf10 1fs

 2. 威尔士学校

  adeilad john percival

  罗德法柱

  Caerdydd的

  cf10 3eu

 3. labordy llunio digidol

  阿迪拉德比特

  rhodfa'r brenin edward vii

  Caerdydd的

  cf10 3nb

 4. llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  llyfrgell y celfyddydau AC astudiaethau cymdeithasol

  罗德法柱

  cathays

  Caerdydd的

  cf10 3eu

gofynion mynediad

bbb - bbc gan gynnwys gradd b mewn cymraeg iaith gyntaf。 sylwer,nid ydym yn derbyn cymraeg ail iaith,astudiaethau cyffredinol na meddwl yn feirniadol。  

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)AC eithrio unrhyw bynciau penodol。

dmâgradb yn y gymraeg iaith gyntaf safon uwch。 derbynnir dyniaethau neu'r gwyddorau cymdeithasol ynogystalâgraddb ddisgwyliedig yn y gymraeg iaith gyntaf safon uwch。

cyflawni diploma'r fagloriaeth ryngwladol gyda 665 mewn 3 phwnc lefel uwch ynogystalâchymhwysteriaith gymraeg。

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol AC ysgol y gymraeg.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen AC 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor AC nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

bydd angen cymhwyster tgau saesneg neu gymraeg iaith arnoch ar radd c neu radd 4. fel arall,caiff cymhwyster igcse saesneg iaith gyntaf neu saesneg ail iaith ei ystyried ar radd c。

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du AC ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau ychwanegol

cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

ni fydd angen unrhyw提供penodol。

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

gradd tair blynedd amser llawn yw hon,yn cynnwys 120 credyd y flwyddyn。 mae mwyafrif y modiwlau'n werth 20 credyd。 

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn ACademaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

byddwch chi'n astudio cyfanswm o 120 credyd - 60 credyd yn y gymraeg a 60 credyd newyddiaduraeth。

cymraeg

mae'r pwyslais ym mlwyddyn un ar ddatblygu sgiliau allweddol gan gynnwys rhai ieithyddol,dadansoddol,creadigol a chyflogadwyedd ym meysydd iaith,diwylliant a llenyddiaeth。

newyddiaduraeth

mae tri modiwl craidd newyddiaduraeth yn rhoi sylfaen o ran fframweithiau cysyniadol a damcaniaethol ar gyfer astudio'r cyfryngau a diwylliant。 mae'r pwyslais ar hanes sefydliadau cyfryngol AC astudiaethau cyfryngau,dulliau o ymdrin dad dadansoddi testun a'r cyfryngau yn y sector cyhoeddus,ynogystalâchhechunui ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i astudio newyddiaduraeth ar lefel uchel。

newyddiaduraeth ar lefel uchel。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
iaith AC ystyrcy160020 credydau
awdur,testun a darllenyddcy160120 credydau
y gymraeg yn y gymru gyfoescy160220 credydau
大众传播与文化史mc111020 credydau
cymru:y senedd,y straeon a'r spinmc111720 credydau
了解新闻研究mc157820 credydau

blwyddyn dau

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd newyddiaduraeth。

cymraeg

byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth a ddysgwyd ym mlwyddyn un gydag elfennau ieithyddol craidd y cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau iaith o fewn cyd-destun galwedigaethol ac ACademaidd,gan gynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol (胆子亵渎ye y maes darlledu neu newyddiaduraeth fod yn bosibl)。

mae modiwlau blwyddyn dau a blwyddyn tri yn cynnig cyfle ichi ddatblygu sgiliau ACademaidd phroffesiynol fydd yn berthnasol ar gyfer ystod o yrfaoedd neuastudiaethauôl-raddedig。

newyddiaduraeth

byddwch chi'n cymryd un modiwl craidd 20 credyd sy'n esbonio ymchwil y cyfryngau(ac sy'n cynnig sylfaen ar gyfer prosiectau datblygedig)ynghydâchyflwynomyfyrwyr i rai o'r damcaniaethau allweddol a'r gwaith dadansoddi sy'n ganolog i astudiaethau diwylliannol AC astudiaethau newyddiaduraeth。 byddwch chi'n cymryd dau fodiwl dewisol,fydd efallai yn eich cyflwyno i feysydd megis astudiaethau cynulleidfa,hysbysebu a moeseg astudiaethau。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
我爱你cy220520 credydau
是的ystafell newyddion 1mc261720 credydau
是的ystafell newyddion 2mc261820 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy210520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy241020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy261020 credydau
sgriptiocy270020 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy281020 credydau
caffael iaithcy291020 credydau
媒体和性别mc210720 credydau
媒体,权力和社会mc211620 credydau
名人文化mc262720 credydau
时尚未来:技术,创新和社会mc262920 credydau
互联网治理mc263020 credydau
媒体,全球化和文化mc263120 credydau
公共关系和政治沟通mc263220 credydau
战争,政治和宣传二mc354920 credydau
做媒体研究:方法和方法mc355120 credydau
媒体法年2mc360020 credydau
媒体与民主mc360320 credydau

blwyddyn三

byddwch chi'n astudio 60 credyd yn y gymraeg 60 credyd newyddiaduraeth。

cymraeg

ym mlwyddyn tri y,mae'n rhaid dewis un o'r modiwlau a ganlyn:

 • blas ar ymchwil
 • ymchwilio estynedig

byddwch yn cael dewis naill ai traethawd neu brosiect 5,000 o eiriau(20 credyd)neu 9,000 o eiriau(40 credyd),i'w gwblhau o dan gyfarwyddyd aelod o staff sy'n arbenigwr yn y maes perthnasol。在hmchwil pellACh neu fod yn ffordd effeithiol o arddangos eich sgiliau i gyflogwyr y dyfodol。 byddwch hefyd yn dewis rhagor o fodiwlau dewisol。

newyddiaduraeth

byddwch yn gallu dewis astudio traethawd hir neu brosiect unigol 40 credyd opsiynol。 gall hyn gynnwys cymraeg a newyddiaduraeth,neu fod yn seiliedig ar un yn unig o'r meysydd pwnc。

bydd yr holl fodiwlau ar y lefel hon yn cynnwys cynnal ymchwil annibynnol AC yn defnyddio syniadau damcaniaethol a dulliau gwaith ymarferol a / neu ddadansoddol。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
dafydd ap gwilymcy310520 credydau
rhyddiaith ddiweddarcy341020 credydau
cynllunio ieithyddol a pholisi iaithcy361020 credydau
你是ystafell ddos​​barthcy366020 credydau
sgriptiocy370020 credydau
cyfieithu proffesiynolcy370520 credydau
canu'r gymru newydd:barddoniaeth er 1990cy381020 credydau
blas ar ymchwilcy390020 credydau
ymchwilio estynedigcy390540 credydau
caffael iaithcy391020 credydau
论文mc310340 credydau
媒体法mc321320 credydau
调解童年mc358520 credydau
新闻的制作和塑造mc358920 credydau
旋转未发布:公共关系和新闻媒体mc359620 credydau
创意和文化产业mc360820 credydau
沟通的原因mc361620 credydau
了解媒体业务mc361920 credydau
报告冲突和民事领域mc362420 credydau
palu am y gwirmc362520 credydau
stori pwy? cyfathrebu cymrumc362620 credydau
报道世界mc362820 credydau
媒体,金钱和市场mc363020 credydau
一个世纪的战争新闻摄影mc363520 credydau
电视营销,品牌推广和宣传文化mc363720 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,AC er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu AC asesu

sut caff fy addysgu?

rydym ni'n cynnig amgylchedd dysgu cefnogol,lle'r ydych chi'n CAEL艾希galluogi我ennill ystodösgiliau一个chyfoethöwybodaeth arbenigol。 mae ein cyrsiau'n meithrin sgiliau deallusol,fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi'n fanwl,gwerthuso tystiolaeth,llunio dadleuon,defnyddio theori,defnyddio iaith yn effeithiol wrth ysgrifennu AC wrth drafod。 cewch ennill profiad mewn meysydd fel gweithiomewntîm,ymchwil annibynnol a rheoli amser。

byddwch yn cael eich dysgu mewn darlithoedd一个seminarau。 mae darlithoedd yn darparu trosolwg ar gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc,gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymrydâgwaithymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan。 mae seminarau'n rhoi cyfle ichi ymchwilio i'r syniadau a gafodd eu hamlinellu yn y darlithoedd。

fel arfer,mae seminarau'n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ynghyd ag arweinydd y seminar(sef aelodo'rtîmaddysgu)。胆ffurfŸseminarau amrywio,甘gynnwys trafodaethgrŵpsy'n cynnwys PAWB,gwaith mewn grwpiau bychain一个chyflwyniadau sy'n CAEL欧盟harwain甘ÿmyfyrwyr。 o ran y gymraeg,maerôlallweddolhefyd i diwtorialau,gweithdai a dosbarthiadau iaith。 addysgir pob modiwl yn ysgol y gymraeg trwy gyfrwng y gymraeg。

sut y cafy fy nghefnogi?

ynogystalâchaeladborth rheolaidd gan eich tiwtor personol ym mhob cwrs,bydd gennych wythnos ddarllen bob semester ar gyfer astudio dan arweiniad a chyfle i ddal i fyny ar waith asesu,darllen AC adolygu。 defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff iymweldâmyfyrwyrar eu blwyddyn dramor。

trwy wefan dysgu canolog byddwch yn gallu cyrchu deunydd amlgyfrwng perthnasol,cyflwyniadau,taflenni darlithoedd,llyfryddiaethau,dolenni pellACh,ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod。

mae'r brifysgol yn cynnig ystod o wasanaethau sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd,y gwasanaeth cwnsela,y gwasanaeth anabledd a dyslecsia,y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr,llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog。

adborth

byddwn yn darparu adborth rheolaidd ichi ar eich gwaith。 cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o ffurfiau(gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau,adborth personol ar waith ysgrifenedig,adborth mewn darlithoedd a seminarau,adborth ysgrifenedig cyffredinol AC adborth ar berfformiad mewn tittorialau。

bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig ichi ar eich gwaith。 bydd myfyrwyr yn cael adborth cyffredinol ar arholiadau yn dilyn cyfnod arholiadau mis mai / mis mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun monitro hunanasesu myfyrwyr。

sut caff fy asesu?

defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu,gan gynnwys traethodau,arholiadau,cyflwyniadau,portffolios,AC aseiniadau creadigol。

mae traethodau ac arholiadau yn cael eu defnyddio nid yn unn at ddibenion asesu ond hefyd fel ffordd o ddatblygu eich galluoedd i gasglu,trefnu,gwerthuso a defnyddio syniadau a gwybodaeth berthnasol o amrywiol ffynonellau mewn dadleuon rhesymegol。 mae gweithdai pwrpasol ar draethodau a chyngor unigol yn eich galluogi chi i greu eich gwaith gorau,AC mae adborth ysgrifenedig ar draethodau'n cyfrannu at waith y dyfodol,gan eich galluogi chi i ddatblygu eich cryfderau a mynd i'r afael ag unrhyw feysydd y dylid eu cryfhau。

mae traethawd hir dewisol y flwyddyn olaf yn rhoi cyfle ichi ymchwilio'n drylwyr i bwnc penodol sydd o ddiddordeb i chi,gan ennyn gwybodaeth fanwl am faes astudio penodol; chnflwyno deunydd; defnyddio eich menter wrth gasglu a chyflwyno deunydd; ynghydâchyflwynodadl glir a chadarn a llunio casgliadau priodol。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

drwy ymgysylltu'n llawn,cwrs hwn,byddwch yn caffael AC yn datblygu ystod o sgiliau gwerthfawr,yn rhai penodol i'r ddisgyblaeth a'sgiliau cyflogadwyedd'mwy cyffredinol。 bydd y rhain yn fodd ichi:

 • ddeall pynciau cymhleth yn hyderus
 • gofyn y cwestiynau cywir am destunau cymhleth
 • cael dealltwriaeth ddychmygus o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion dychmygus eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir,yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig AC ar lafar
 • gweithio i derfynau amser a blaenoriaethau,rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr pr pryd
 • dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol AC ymgorffori adborth
 • gweithio fel rhanodîm,gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni tg a'r cyfryngau digidol,lle bo'n briodol
 • cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hun

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

ysgol y gymraeg

yn sgil y galw am bobl sy'n medru'r gymraeg,mae gradd yn y gymraeg yn darparu cymhwyster hynod werthfawr ar gyfer swyddi sy'n gofynambersonéldwyieithog。 mae nifer o'n graddedigion bellach yn dilyn gyrfaoedd ym meysydd y gyfraith,gwleidyddiaeth,y cyfryngau,y celfyddydau perfformio,gweinyddiaeth AC addysg,neu'n astudio arlefelôl-raddedig。

yn 2016/17,roedd 91%o raddedigion yr ysgol mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau AC astudiaethau diwylliannol

yn 2016/17,dywedodd 96%o raddedigion yr ysgol oedd ar gael i weithio eu bod nhw mewn cyflogaeth a / neu astudiaethau pellACh ymhen chwe misarôlgraddio。

mae llawer o raddedigion yn symud ymlaen i'n graddau meistr newyddiaduraeth,cysylltiadau cyhoeddus achyfathrebuôl-raddedig,AC yna i swyddi amrywiol yn y cyfryngau。

swyddi

 • 记者
 • 记者
 • 老师
 • 编辑

lleoliadau

mae blwyddyn dau yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y gymraeg yn ddyddiol。 mae'r cyfnod hwn o brofiad gwaith yn rhan o raglen o ddigwyddiadau sydd wedi ei chynllunio er mwyn gosod ffocws ar ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a gyrfa。

astudio yn gymraeg

mae hyd at 83%orrw hwn ar gael drwy gyfrwng y gymraeg。 cysylltwch比利时德比恩维特博士贝拉赫。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标接触

cysylltwchâ

图标笔

sut i wneud cais