""
ewch i'r prif gynnwys

rheoli busnes gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol(bsc)


mae'r cynnwys hwn ar gael yn saesneg yn unig。

bydd ein rhaglen hyblyg yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth broffesiynol a'r sgiliau i ddylanwadu ar yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang。

cadwch le ar ddiwrnod agored

Student speaking with other person

trosolwg y cwrs

mae sefydliadau'n gorfod ail-greu eu hunain yn gyson a datblygu'r ffordd maen nhw'n gweithredu er mwyn bod yn unigryw mewn marchnad fusnes ryngwladol gynyddol orlawn。

mae hyn yn golygu bod mawr alw am raddedigion sydd'gal gal i roi theori ar waith acsyddâphrofiado'r gweithle busnes modern。

mae ein rhaglen bsc rheoli busnes yn canolbwyntio ar sefydliadau o bob math,ogwmnïauamlwladoli fentrau cymdeithasol ac elusennau。 mae'r ymagwedd gyfannol hon yn sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau i ymateb i anghenion datblygol pob busnes,ni waeth beth fo'r sector。

byddwch yn datblygu arbenigedd rheoli ganeintîmoymchwilwyr ac ymarferwyr busnes rhyngwladol。 bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno i ddisgyblaethau fel cyfrifeg,technoleg ddigidol,marchnata,adnoddau dynol a chyflogaeth,rheoli ac economeg。

mae ein blwyddyn ar leoliad proffesiynol yn gyfle i roi'r wybodaeth rydych chi'n ei hennill yn y brifysgol ar waith wrth i chiymgymrydârôlsy'ncael ei thalu ac ate​​gu eich astudiaethau academaidd gydachysylltiadâsefyllfaoeddbusnes yn y byd go iawn。

nodweddion nodedig

 • 有机会在2014年研究优秀框架(ref)中在英国排名第六的研究质量和研究环境联合第一的学校学习。
 • 研究型员工参与教学。
 • 强调以研究为主导的环境中的独立学习。
 • 学校提供各种各样的模块,致力于多学科和跨学科的奖学金。
 • 通过核心和专家选项模块的进展。
 • 有或没有语言成分的国外留学机会。
 • 一年花在专业的工业安置上。

achrediadau

côudcas457d
derbyniad nesafmedi 2020
路政署4 blwyddyn
modd(astudio)llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

cysylltu

gofyn cwestiwn

gofynion mynediad

AAB-ABB。请注意,不接受一般研究,批判性思维和公民身份研究。 

cymhwyster prosiect estynedig:fel arfer,bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd a y y y cymhwyster prosiect estynedig(epq)yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer safon uwch。 noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd

derbynnir tystysgrif她的sgiliau bagloriaeth cymru uwch yn lle un pwnc safon uwch(ar y graddau a restrir uchod)ac eithrio unrhyw bynciau penodol。

ddd-ddm在商业中。  

3 h受试者中为34-32或665-655。  

gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn。 cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn ysgol busnes caerdydd.

ielts(学术)

o leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr。

toefl ibt

o leiaf 90gydasgôro17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu,17 ar gyfer gwrando,18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad。

学术上的pte

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu。

三位一体ii / iii

ii:dau ragoriaeth dau deilyngdod o leiaf。
iii:o leiaf llwyddo ym mhob cydran。

cymwysterau eraill a dderbynnir

os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid saesneg yw eich iaith gyntaf,ewch i'n tudalen am ofynion iaith saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn。

gcse数学等级b或6. gcse英语等级c或4.

ffioedd dysgu

myfyrwyr y du ac ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

myfyrwyr tu allan i'r ue(二十一分之二千零二十零)

我想 tudalen cyfanswm ffioedd 我和wybodaeth ddiweddaraf。

costau blynyddoedd rhyngosod

yn ystod blwyddyn ryngosod,(e.e. blwyddyn mewn diwydiant,blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor),bydd y ffi yn is。 cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

costau ychwanegol

没有额外的费用。 

llety

mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn。 cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

strwythur y cwrs

这是一个为期四年的全日制课程,每年120学分。所有学生,无论路线如何,都需要参加一年级,这不计入最终学位分类。在第1年结束时,您可以选择保留一般bsc业务管理学位,或者如果您对某个特定区域感兴趣,则可以选择其中一条指定路线。

在第2年和第4年,必修课程由路线选择决定,但您也可以从批准的列表中选择可选模块,以便您根据自己的兴趣进一步调整学位。

第三年用于专业安置,您将通过您的教学模块实践您已经开发的知识和技能。

mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol。 byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 二十一分之二千零二十零。 bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis medi 2020

blwyddyn联合国

您将在第一年学习七门必修课程,为企业管理专业毕业生提供必要的学科基础。所有商业管理课程的学生都会参加相同的第一年课程,这些课程提供了第二年和最后几年专业路线发展的共同基础,并允许您在进入第二年之前体验一系列不同的学科专业。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
社会和经济BS100120 credydau
运营管理bs100210 credydau
会计入门bs150320 credydau
管理:理论和证据bs151120 credydau
营销bs152820 credydau
组织中的人bs152920 credydau
技术和数字时代bs153210 credydau

blwyddyn dau

在第二年,您将从可选列表中选择五个必修双模块和一个双模块或两个单个模块。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
管理和领导组织的挑战bs200220 credydau
卓越的管理运营bs200320 credydau
绩效和财务管理bs251720 credydau
营销和战略bs254020 credydau
管理人员bs254220 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
采购和供应管理bs200120 credydau
物流网络bs200410 credydau
项目管理bs200510 credydau
推论统计,统计建模和调查方法bs250620 credydau
商业,政府和社会bs251820 credydau
营销和社会bs251920 credydau
管理多元文化组织bs252020 credydau
就业关系bs253420 credydau
买方行为bs253520 credydau
ag8化管理bs253720 credydau
市场调查bs253920 credydau

blwyddyn tri:blwyddyn ryngosod

第三年用于专业安置。这可能是您计划中非常有价值的一部分,因为您可以从中获得许多好处:

 • 您可以通过量身定制的研讨会和一对一的建议,在整个申请和招聘过程中获得支持。
 • 在安置时你会得到支持。大多数学生很快就会安排到他们的位置,但是如果您需要我们,我们随时为您提供帮助和建议。
 • 您的学业成绩应该提高 - 完成入学年度的学生通常会在最后一年表现出更好的表现。
 • 您将获得对组织和行业的洞察,而无需任何长期义务 - 这将有助于您未来的职业规划。
 • 您可以在完成学业后进入更高级别的组织
 • 在学习期间,您将有机会获得收入。
 • 你将开发新技能并添加到你的简历。

接受此计划并不能保证您的安置。尽管我们的职业和就业能力团队将帮助您找到合适的事情,并为您准备申请和招聘流程,但您将负责寻找您的实习。

我们强烈建议您尽快开始寻找展示位置的过程。许多毕业生雇主的招聘过程在实习开始前大约12个月开始。通常需要经历许多阶段,包括心理测试和评估中心,整个过程从开始到结束可能需要长达四个月(有时更长);你很早就开始搜索是非常重要的。

我们强烈鼓励所有学生寻找和保障有偿工作实习。但是,我们会考虑未付的展示位置,前提是该经验可以让您满足该计划的学习成果,并且您完全了解任何财务影响。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
专业安置bs4020120 credydau

blwyddyn pedwar

在最后一年,您将承担两个核心双模块,其余程序由可选模块(双或单)组成。这为您提供了一定程度的灵活性,并允许您根据自己的兴趣定制学习。

每年都会提供一系列可选模块,但所提供的特定模块可能会逐年变化,使该计划能够保持最新并与当前和新出现的业务和管理问题相关。

teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
战略管理bs354320 credydau
组织分析和变革bs373520 credydau
teitl modiwlcôdmodiwlcredydau
当代工作和就业问题bs300120 credydau
亚洲管理系统bs300220 credydau
创业和创业BS300320 credydau
数字营销bs301210 credydau
探索性数据分析bs351910 credydau
ag8商务物流bs358920 credydau
公司报告和财务bs359320 credydau
欧洲商业环境bs359420 credydau
管理科学中的建模bs361910 credydau
广告和营销传播管理bs372520 credydau
商业的道德和道德bs372820 credydau
先进的运营管理bs373920 credydau
ag8人力资源管理bs374020 credydau
ag8业务bs374420 credydau
战略采购和供应商管理bs374520 credydau
服务营销bs374620 credydau
文化营销bs374710 credydau
商业设计bs374810 credydau
mae'r brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl。 onddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis,gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau。 y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau,a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin。 mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal,er mwyn gwneud ynsiŵry gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol。 gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd,ac er bod y brifysgol yn ymdrechu i amharu cynlleiedâphosiblar eich dewis,byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael 。

dysgu ac asesu

sut caff fy addysgu?

我们的教学充分了解研究,并将学术严谨性与实际相关性结合起来。ag8知名的教师,他们处于各自领域的知识的最前沿,将从他们最近的研究中汲取的经验教训带入课堂,让您获得关键的商业思维和当代现实生活的例子和场景。

我们将提供您的教学和学习资源,并将响应您的需求和观点。就您而言,您需要在正式教学课程期间和之外投入必要的工作量,并充分利用所提供的设施。

大多数模块包括讲座和小组教学(称为课程,研讨会,研讨会或教程)。

讲座概述了主题的关键概念和框架,使您能够为研讨会进行独立研究并开发自己的想法。研讨会为您提供了探索讲座中概述的想法的机会。研讨会可采取各种形式,包括全体小组讨论,小组工作和学生主导的演讲。  

sut y cafy fy nghefnogi?

您将在学习开始时获得个人辅导。通常情况下,您的个人导师会在您自己的学位课程上授课,并且您将在整个课程中保留相同的个人导师。

您的个人导师将能够就学术问题(包括模块选择和评估)向您提供建议。如果您遇到任何影响您学习的问题,您的个人导师应始终是您的第一联系人;他们将能够让您联系大学和学生会提供的各种专家学生支持服务。在每个学年,您需要与您的个人导师会面三分,但如果您需要帮助或建议,我们也鼓励您在任何其他地方与他们取得联系。

对于日常信息,我们的本科学生中心的工作人员可以通过电话或电子邮件在工作日的每个工作日的上午8点到下午6点提供,以回答您的问题。

您将可以通过学习中心网站访问相关的多媒体材料,演示文稿,讲义,参考书目,更多链接,电子练习和讨论圈。

大学提供一系列服务,包括职业服务,咨询服务,残疾和阅读障碍服务,学生支持服务以及优秀的图书馆和资源中心。

sut caff fy asesu?

评估方法因模块而异,但在整个学位计划中,您可以期待考试,课程,论文,实际工作,演示以及个人和团体项目的混合。

反馈

我们会定期向您提供有关您工作的反馈。这有多种形式,包括口头反馈,书面作业的个性化反馈和通用书面反馈。

您将在每个考试期间获得一般反馈,并能够与您的个人导师讨论您的整体表现。

pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

该计划的学习成果描述了您在ag8学习后可以做的事情。他们会帮助您了解对您的期望。 

该计划的学习成果如下:

Knowledge & Understanding:

成功完成该计划后,您将能够证明:

 • 了解组织的结构,治理,职能和流程的内部方面。
 • 了解组织与其运营所在的社会和经济商业环境之间的动态互动。
 • 了解有效和负责任的组织管理的各种过程,程序和做法。
 • 了解组织理解和管理市场的重要性。
 • 了解人们如何在组织内部互动以及如何领导,管理和发展他们。
 • 了解不同系统和流程,以有效管理组织内部和组织之间的运作。
 • 了解适当的政策和战略,以满足利益相关者的利益,管理风险和最大限度地实现战略目标。
 • 了解组织如何创造社会和经济改善。

智力技能:

成功完成该计划后,您将能够证明:

 • 分析,评估和综合信息的关键能力。
 • 解决问题的能力。
 • 有能力展示平衡和知情的批判性论点。
 • 能够将相关理论和方法应用于实践。

专业实用技能:

成功完成该计划后,您将能够证明:

 • 人事管理技能。
 • 能够利用研究来采取基于证据的管理方法。
 • 商业敏锐。
 • 创新,创造力和企业。

可转让/关键技能:

成功完成该计划后,您将能够证明:

 • 有效的自我管理和个人发展的倾向。
 • 通过各种媒体有效沟通的能力,以及专家和非专业观众的沟通能力。
 • 有能力运用合作技能并与他人有效合作。

gyrfaoedd lleoliadau gwaith

rhagolygon gyrfa

我们的商业学位为学生提供广泛的技能,这些技能受到私营和公共部门的一系列雇主的重视。在2016/17年度,97%的可供工作的毕业生表示他们在毕业后六个月内就业和/或继续深造。

除了中央大学的职业服务,您还将受益于专门的现场职业和实习服务,以帮助您找到实习机会,工作机会,并获得针对特定行业的建议,培训和指导。

lleoliadau

该计划包括四年制课程第三年的专业安置年。尽管学校的就业团队会给予支持,但您将负责寻找自己的位置。如果您无法获得合适的安置,您将被允许转入相应的“非安置”计划,假设符合相关的学术要求。展示位置可以用英语或威尔士语进行。

ag8研究

为了让您有机会获得全球视角,但要符合资格标准(第一年总体平均分数为60%或更高,并且与ag8交流主任成功面谈),您可以转入学期海外课程。在国外学期课程中,您将在第二学年的第一学期学习六门必修单元课程,然后在国外的一所合作大学学习英语相关模块。

我们与世界各地的高级商学院和大学签订了交换协议,您将在合作大学学习英语授课和评估模块。合作机构列表,所有这些机构都提供英语授课模块,可以在我们的网站上找到。

我们的交流团队和大学全球机会中心与您密切合作,为您在国外学习做准备。

图标学术

diwrnod agored nesaf i israddedigion

dydd sadwrn 14 medi

图标,ag8

rhyngwladol

图标聊天

gofyn cwestiwn

图标笔

sut i wneud cais