""
ewch i'r prif gynnwys

cyrsiau

gallwch ddewis o dros 300 o raglenni gradd ym mhrifysgol caerdydd。 rydym yn cynnig hyblygrwydd er mwyn i chi deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau a'ch uchelgeisiau gyrfaol。

dod o hyd i'ch cwrs

pori fesul: pwnc | ysgol | A-Y

mathau o radd

fel myfyriwr israddedig,mae amrywiaeth o opsiynau gradd ar gael i chi。

astudio rhan amser

archwiliwch yr opsiynau rhan amser sydd ar gael。

cyrsiau rhagarweiniol neu gyrsiau sylfaen

mae nifer o gyrsiau rhagarweiniol ar gael i fyfyrwyr heb gymwysterau lefel a / as addas i fynd i'r flwyddyn gyntaf o'r cynllun gradd。

cyrsiau iechydarôlcofrestru

cyrsiau a gynigir i weithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig a hoffai barhau gyda'u haddysg。