""
ewch i'r PRIF gynnwys

gwyddorau gofal iechyd

bydwreigiaeth

AR gyfer霍尔raglenni CYN-gofrestru israddedig mewn nyrsio一个bydwreigiaeth。

nyrsio

AR gyfer霍尔raglenni CYN-gofrestru israddedig mewn nyrsio一个bydwreigiaeth。

therapi galwedigaethol

AR gyferÿBSC(荣誉)mewn therapi galwedigaethol TAIR blynedd llawn amser。

ymarfer gofal llawdriniaethol

AR gyfer BSC(荣誉)mewn arferion adrannau llawfeddygaeth,TAIR blynedd llawn amser。

radiograffeg diagnostig

AR gyfer BSC(荣誉)mewn radiograffeg:radiograffeg一个delweddu diagnostig a'r BSC(荣誉)mewn radiotherapi交流oncoleg。

radiotherapi交流oncoleg

AR gyfer BSC(荣誉)mewn radiograffeg:radiograffeg一个delweddu diagnostig a'r BSC(荣誉)mewn radiotherapi交流oncoleg。

ffisiotherapi

AR gyfer rhaglen BSC israddedig mewn ffisiotherapi。