""
ewch i'r prif gynnwys

gwneud cais

Students around a laptop

awydd astudio gyda ni? dysgwch fwy am y broses o wneud cais gyda ni。

sut i wneud cais

beth i wneud cyn acarôlbroses gwneud cais。

dyddiadau allweddol

申请的关键日期。

meini prawf derbyn

meini prawf derbyn ysgolion academaidd。

datganiad personol

beth yw datganiad personol? pam bod angen i ni ei weld?

数据cyd-destunol

gwybodaeth ychwanegol sy'n cael ei ystyried gan y panel mynediadau ochr yn ochr - ffurflen gais。

gofynion iaith saesneg

gwybodaeth am anghenion iaith saesneg ar gyfer ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr。

polisïaugweithdrefnau

einpolisïaua'ngweithdrefnau o run mynediadau a derbyniadau。

ymgeiswyr sy'n siarad cymraeg

gwybodaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr cyfrwng cymraeg prifysgol caerdydd

ymgeiswyr anabl

rydym yn ymroi i roi'r gwasanaeth a'r gefnogaeth gorau posibl i fyfyrwyr anabl neu sydd ag anghenion arbennig。

ceisiadauarwahâniucas

mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig y mae'n rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i'r brifysgol i'w hastudio。

canlyniadau

arôlichi wneud cais,mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros nes i chi gael canlyniadau eich arholiadau cyn i ni allu cadarnhau eich lle。