ewch i'r prif gynnwys

israddedig

gyda champw​​s dinesig deniadol mewn lleoliad godidog,rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg,cyfleusterau gwych a ltyty sy'n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr。

dod o hyd i'ch cwrs

pori fesul: pwnc | ysgol | A-Y

mae clirio ar agor

mae gennym nifer o gyfleoedd addasu a chlirio ar gael ar gyfer 2019。

bydd ein diwrnodau agored,ddydd sadwrn 14 medi 2019 a ddydd sadwrn 26 hydref 2019,yn rhoi'r cyfle i chi grwydro o gwmpas ein campws a'n dinas,cwrddânnstaff a'n myfyrwyr a phrofi naws astudio a byw yng nghaerdydd dros eich hunain。

p'un a ydych yn gwneud cais i ddechrau yn 2019 neu'n cynllunio ar gyfer 2020,dysgwch ragor am y broses ymgeisio。

prifddinas sy'n rhagori mewn celf,diwylliant a chwaraeon,mae yna nifer o resymau i garu caerdydd,dyma ddeg ohonynt ...

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

taith rithwir o amgylch y campws

gallwch ddarganfod mwy am y brifysgol a dinas caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein。

cysylltwchâtintmímθlyzgenhadonmyfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr,cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng nghaerdydd。

mae gennym raglen allgymorth eang sy'n annog myfyrwyr obobgrŵpoedrani anelu at addysg uwch,pharatoi ar ei chyfer。

rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael。