""
ewch i'r prif gynnwys

undeb y myfyrwyr

mae gan gaerdydd un o'r undebau myfyrwyr gorau yn y du o ran maint, safon a gweithgareddau, ac mae miliynau lawer o bunnoedd yn cael eu Buddsoddi ynddo ar hyn o bryd。

完整的大学指南2017

mae ein hundeb myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y du,ynôlgwobraudewis y myfyrwyr whatuni 2019。

mae ein hundeb myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr,ar gyfer myfyrwyr。 mae'n gartref i gerddoriaeth byw,clybiau a chymdeithasau amrywiol ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau cyffrous。 mae'r undeb hefyd yn darparu gwasanaethau lles a chyngor i bob myfyriwr。 mae gan undeb y myfyrwyr nifer o allfeydd bwyd,siopau a hyd yn oed banc felly gallwch ddod o hyd i bopeth o dan yr un to!

undeb myfyrwyr cymraeg caerdydd

undeb myfyrwyr cymraeg caerdydd(umcc) yn undeb o fewn undeb y myfyrwyr,sydd yn gyfrifol am gynrychioli myfyrwyr cymraeg eu hiaith,dysgwyr ac unrhyw un arallsyddâdoddordebyn yr ya ya i ar diwylliant cymraeg yn ystod eu cyfnod ym mhrifysgol caerdydd。

Undeb Myfyrwyr

clybiau a chymdeithasau

mae gennym dros 200 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau amrywiol。

The Skills Hub

y ganolfan sgiliau

yn eich helpu chi i ennill sgiliau a phrofiadau a fydd yn rhoi hwb i'ch cv

Y Plas

lleoliadau a cherddoriaeth byw

o glybiau nos poblogaidd i fannau dysgu cymdeithasol,edrychwch ar yr holl sydd gennym

The Food Court

y cwrt bwyd

gyda nifer o lefydd bwyd,mae digon o ddewis i chi

undeb y myfyrwyr

siopau a gwasanaethau ar y llawr gwaelod

popeth sydd angen arnoch,ar un llawr

Cyfryngau'r Myfyrwyr

cyfryngau myfyrwyr

rhowch gynnig ar weithio ar bapur newydd,cylchgrawn,radio neu orsafoedd teledu'r myfyrwyr。

Give it a Go

rhoi cynnig arni

os ydych eisiau cymryd rhan yn ag ychydig yn llai o ymrwymiad,yna efallai y bydd ein gweithgareddau rhoi cynnig arni yn addas i chi。