""
ewch i'r prif gynnwys

cefnogi a lles myfyrwyr

mae gennym amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i'ch helpu chi i fanteisio i'r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr。

gwyliwch ein fideo youtube sy'n rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau。

darperir canolfannau cefnogi myfyrwyr ar gampws cathays a champw​​s parc y mynydd bychan。 rydym yn cynnig cyngor diduedd,anfeirniadol a chyfrinachol am amrywiaeth eang o faterion yn rhad ac am ddim:

cyngor ac arian

cefnogaeth gydag arian,bwrsariaethau,ffioedd,benthyciadau,dyledion,gofal plant,llety,materion academaidd a materion lles arall。

gyrfaoedd chyflogadwyedd

rydym yn darparu cefnogaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd drwy gydol eich astudiaethau acarôlgraddio。

cwnsela a lles

mae'rtîmllesa chwnsela yn cynnig apwyntiadau un-i-un,gweithdai,grwpiau cymorth,gwasanaethau galw heibio dyddiol,mwy。

y feithrinfa

mae'r feithrinfa'n croesawu plant myfyrwyr a staff,rhwng 10 wythnos oed a phum mlwydd oed。

和痛苦不安

y gwahanol wasanaethau ac opsiynau cefnogi ar gyfer myfyrwyr sydd ag anabledd hir dymor,cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol(spld)。

cydraddoldeb,amrywiaeth是一个chynhwysiant

rydym yn cydnabod y gall amgylchiadau personol effeithio ar eich penderfyniad i wneud cais i'r brifysgol a hefyd y gall amgylchiadau newid yn ystod eich cwrs。

ag8学生支持

ag8学生支持致力于ag8学生的福利,并提供有关各种非学术事务的指导和信息,包括移民和签证。

dilyn eich crefydd

mae gan gaerdydd hanes cryf o amrywiaeth o ran ffydd a diwylliant,ac mae'n croesawu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd。

cynllun mentora myfyrwyr

mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn cael cyngor cyfredol,perthnasol gan eu cyfoedion tra bod y cynghorwyr yn derbyn sgiliau cyflogadwyedd pwysig。

tîmbywydpreswylfeydd

mae'rtîmbywydpreswyl wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr。 gan helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle mae myfyrwyr yn teimlo eu bod yn perthyn ac yn cael eu cynnwys。

cysylltwchâ

dilynwch ni ar twitter:

cewch hyd i ni ar facebook:

gallwch hefyd ddilyn ein 博客 一个比我更喜欢的东西 YouTube的.

amseroedd agor

mae'r canolfannau cefnogi myfyrwyr ar agor o ddydd llun i ddydd gwener,09:00-16:30。

cefnogi a lles myfyrwyr(cathays)

cefnogi a lles myfyrwyr(parc y mynydd bychan)

ymholiadau cefnogi myfyrwyr rhyngwladol