""
ewch i'r prif gynnwys

chwaraeon

beth bynnag eich lefel gallu neu ymrwymiad rydym yn darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi。

cewch gyfle i gymryd rhan mewnchwaraeonelîtahamdden,ar draw ein pedair prif ganolfan 几个坎普斯。

mae gennym dros 60 o glybiau 我ddynion ac i fenywod i gymryd rhan ynddynt,yn amrywio o chwaraeon traddodiadol(fel rygbi a chriced)i grefftau ymladd,chwaraeon moduro achwaraeondŵr。 mae gennym hefyd, rhaglen perfformiad uchel sy'n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n athletwyr,gydnabyddir bod ganddynt botensial。

Swimmer at Varsity in pool competing

chwaraeon perfformiad

mae ein rhaglenni perfformiad yn galluogi myfyrwyr sy'n athletwyr i barhau'uu gyrfaoedd chwaraeonynghydâulddysg。

Men's rugby team

clybiau chwaraeon

mae gennym dros 60 o glybiau chwaraeon,gyda nifer ohonynt yn cystadlu yn bucs a chystadlaethau cenedlaethol。