""
ewch i'r prif gynnwys

cefnogi dysgu

gydag 1.3m o lyfrau,rhwyd​​waith tg cyflym a diwifr,cyfleusterau astudio pwrpasol,rydym yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich dysgu。

dosbarthiadau sgiliau academaidd

cyfres o ddos​​barthiadau i helpu myfyrwyr israddedig i gael y graddau gorau posibl。

llyfrgelloedd

gyda thros 3,000 o fannau astudio mewn llyfrgelloedd ac ystafelloedd tg cyfleus a mynediad wi-fi eang,mae man astudio cyfforddus ar garreg y drws。

gwasanaethau cyfrifiadurol

mae ystafelloedd cyfrifiadurol a mynediad di-wifr ar draw y ddau gampws,ynogystalâchlinigautg,siop i brynu,atgyweirio neu i rentu cyfrifiaduron a mwy。

cyfleusterauôl-raddedig

yn cefnogi ein hysgolion academaidd drwy gynnig adnoddau ychwanegol o gyfleusterau astudio a chymdeithasol,ynogystalâgweithdaia digwyddiadau ar gyfer myfyrwyr。