ewch i'r prif gynnwys

bywyd myfyrwyr

gwnewch y mwyaf o'r cyfleoedd a'r profiadau sydd ar y ddau gampws ac ym mhrifddinas fywiog cymru。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

siarter和myfyrwyr

yn amlinellu'r rolau,cyfrifoldebau a'r disgwyliadau sydd gennym i sicrhau eich bod yn cael profiad o ansawdd uchel gyda ni。

cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir,anawsterau dysgu penodol,anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl。

yn darparu adloniant,bwyd a diod,clybiau a chymdeithasau,gwasanaethau lles,cyngor a gwybodaeth。

mae ein rhaglen ieithoedd i bawb yn rhedeg ochr yn ochr - gradd er mwyn i chi fedru d​​ysgu iaith wrth i chi astudio。

rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywioobêl-droed a thennis i grefft ymladd achwaraeondŵr。

mae caerdydd ymhlith dinasoedd mwyaf fforddiadwy y du。 defnyddiwch ein cyfrifiannell costau byw i gyfri'r ceiniogau。

fel prifddinas cymru,mae caerdydd yn ddinas hyfryd a llewyrchus sy'n cael ei chydnabod ynn eang fel lle rhagorol i fyw ac i astudio ynddo。