""
Ewch i’r prif gynnwys

Pam Prifysgol Caerdydd?

Caerdydd yw un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf Prydain. Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu a'r cymorth rydym yn ei roi i ôl-raddedigion.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwyliwch fideo am ansawdd addysgu Prifysgol Caerdydd.

Rhagoriaeth mewn Addysgu

Rydym yn cynnal y safon uchel o ran addysgu er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ennill gwybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd o werth ar hyd eu hoes.

  • Addysgu rhagorol wedi’i lywio a’i arwain gan ymchwil ac ysgolheictod o’r radd flaenaf – byddwch yn elwa ar ein hymagwedd o ran partneriaethau.
  • Rydym yn gydnabyddedig ac yn uchel ein parch ymhlith cyflogwyr a chyrff proffesiynol, ac rydym yn cynnal partneriaethau cryf gyda mwy na 60 o gyrff proffesiynol.
  • Caiff llawer o’n rhaglenni eu datblygu drwy gydweithredu’n agos â chyflogwyr.
  • Yn ogystal â datblygu sgiliau sy’n benodol i raglen, gallwch fanteisio ar ystod o gyfleoedd hyfforddi er mwyn gwella sgiliau generig trosglwyddadwy ymhellach a werthfawrogir yn fawr gan gyflogwyr.
Two female student journalists using film equipment

Rhagolygon Gyrfa

Mae lefelau cyflogadwyyedd graddedigion Prifysgol Caerdydd yn uchel ac yn cael eu tanategu gan raglenni Meistr perthnasol ac ansawdd dysgu safonol.

Male student in Languages for All class

Ieithoedd i Bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.