""
Ewch i’r prif gynnwys

Astudio'n ôl-raddedig yn rhan-amser

PG students studying in classroom

Mae'r rhan fwyaf o'n Hysgolion academaidd yn cynnig cyrsiau rhan-amser.

Maent y ddelfrydol os ydych chi eisiau cydbwyso astudio gyda chyflogaeth neu ymrwymiadau teuluol. Maent yn rhoi mwy o hyblygrwydd a llwyth gwaith llai dwys ac yn darparu'r holl fuddion a'r cymorth mae myfyrwyr amser llawn yn eu cael.

Ar fy nghwrs rhan-amser, gallwch ddewis ym mha drefn rydych yn cwblhau’r modiwlau. Mae’r addysgu yn cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod yr wythnos, felly mae ymrwymiadau gwaith neu ofal plant yn cael eu rheoli’n haws.

Chris, MSc Methodolegau Gwyddorau Cymdeithasol (Llwybr Cyfreithiol-Gymdeithasol)

Hyd y cwrs

Fel arfer mae cyrsiau rhan-amser ddwywaith hyd eu cyfwerth amser llawn. Chwiliwch ein Cyrsiau am ragor o wybodaeth.

Buddion a chymorth

Byddwch yn cael yr un buddion a chymorth â myfyrwyr amser llawn. Gweler y dudalen Cynnal eich astudiaethau i gael manylion llawn.

Ffioedd dysgu

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Dysgu o bell

Mae rhai cyrsiau hefyd ar gael fel opsiynau dysgu o bell/e-ddysgu. Maent yn cynnwys Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol, Fferylliaeth Glinigol ac ystod o gyrsiau yn ein hysgolion Meddygaeth, Optometreg a Gwyddorau Golwg a Gofal Iechyd.

Mae astudio'n rhan amser yn wych i fi gan fod hyblygrwydd y modiwlau'n caniatáu gwell cydbwysedd rhwng y byd academaidd ac amserlen waith brysur. Mae rhannu'r cwrs dros ddwy flynedd yn golygu bod gen i amser i feddwl am fy maes ymchwil PhD a llunio cynnig cryf.

Amelia Baugh, MA Llenyddiaeth Saesneg