""
Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir newydd

Caiff ein portffolio helaeth ac arloesol o raglenni ôl-raddedig a addysgir ei ddiweddaru’n gyson i adlewyrchu’r datblygiadau diweddaraf ym myd ymchwil ar draws yr holl bynciau.

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon

Nod y radd hon yw cynhyrchu arbenigwyr ôl-raddedig gydag arbenigedd hanfodol mewn peirianneg electronig a microdon, a datblygu ymwybyddiaeth o’r gofod defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y technolegau hyn.

Deallusrwydd Artiffisial (MSc)

Cewch archwilio technegau a chymwysiadau deallusrwydd artiffisial (AI) a datblygu eich sgiliau ymarferol drwy gael eich amlygu i broblemau a setiau data'r byd real.

Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang (MSc)

Nod ein MSc mewn Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang yw hyfforddi ecolegwyr a chadwraethwyr y dyfodol.

Ffiseg Tonnau Disgyrchol (MSc)

Mae’r Ffiseg Tonnau Disgyrchol MSc yn darparu hyfforddiant eang a chynhwysfawr mewn theori ac arbrawf mewn ffiseg a seryddiaeth tonnau disgyrchol (GW).

Philosophy

This degree programme will develop your knowledge of philosophical issues and techniques, your independent and collaborative research skills, and your ability to communicate complex and controversial ideas in a professional manner.

Cyn bo hir

Mae'r rhaglen ganlynol yn mynd drwy'r broses cymeradwyo ar hyn o bryd. Cysylltwch â ni i fod yn un o'r cyntaf i gael gwybod pryd fydd yn agor am geisiadau.

MA Athroniaeth

Bydd y rhaglen radd hon yn datblygu eich gwybodaeth o faterion a thechnegau athronyddol, eich sgiliau ymchwil annibynnol a chydweithredol, eich gallu i gyfathrebu syniadau cymhleth a dadleuol mewn ffordd broffesiynol.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Fel myfyriwr graddedig o'r rhaglen hon, byddwch yn brofiadol mewn mynd i'r afael â chwestiynau anodd yn greadigol, beirniadol ac yn golegol.