""
ewch i'r prif gynnwys

porwch gyrsiau a addysgirynôlysgolionacademaidd

ysgolpensaernïaethcymru

un oysgolionpensaernïaethogorau'rdu,ac mae ganddi ddull cyfannol oymdrinâphobagweddobensaernïaeth。

ysgol busnes caerdydd

bydd ein rhaglenni meistr arbenigol a addysgir yn herio myfyrwyr yn academaidd wrth roi iddynt y wybodaeth y bydd ei angen i lwyddo ym maes busnes ledled y byd。

ysgol y biowyddorau

mae'r ysgol yn cyfrannu at gyflwyno amryw o raglenni msc a addysgir。

是的ysgol cemeg

cyrsiau a ddyluniwyd i ddatblygu dealltwriaeth wrth ddefnyddio amrywiaeth o提供一个thechnegau。

ysgol cyfrifiadureg a gwybodeg

cyrsiau a addysgir sy'n gyfoes ac yn berthnasol,yn rhoi pwyslais ar addysgu a arweinir gan ymchwil a chyflogadwyedd。

是的ysgol deintyddiaeth

hyfforddiant clinigol ac academaidd o ansawdd uchel,a chyfleusterau sydd ymhlith y gorau y gall unrhyw ysgol ddeintyddol yn y du eu cynnig。

ysgol gwyddorau'r ddaeara'rmôr

mae'r ysgol yn darparu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y diwydiannau geo-amgylcheddol,geodechnegol,ymgynghori a rheoleiddio。

是的ysgol peirianneg

mae ein hamrywiaeth eang o gyrsiau msc wedi'u dylunio gyda diwydiant a busnes mewn golwg。

yr ysgol saesneg,cyfathrebu ac athroniaeth

mae ein hymagwedd gwahaniaethol i'ncyrsiauôl-raddedig yn helpu i ddarparu sgiliau trosglwyddiadwy pwysig fel meddwl yn feirniadol,dadansoddi a datrys problemau ynogystalâsgiliauymchwil annibynnol。

yr ysgol daearyddiaeth a chynllunio

mae'r ysgol yn cynnig cyfres o gyrsiau arbenigol sy'n darparu hyfforddiant academaidd phroffesiynol gan roi sylw i faterion ymchwil pholisi cyfoes。

ysgol y gwyddorau gofal iechyd

mae eincyrsiauôl-raddedig yn manteisio ar y cyfleusterau rhagorol,yn hyblyg gan ystyried ymrwymiadau proffesiynol。

yr ysgol hanes,archaeoleg a chrefydd

gallwch fwynhau yr hyblygrwydd o ddilyn llwybr traddodiadol mewn un maes neu fanteisio ar ein cryfder traws-ddisgyblaeth sylweddol。

yr ysgol newyddiaduraeth,y cyfryngau a diwylliant

mae eincyrsiauôl-raddedig a addysgir sydd wedi'u dylunio'n ofalus yn cynnig amgylchedd eithriadol i ddysgu,meddwl a datblygu sgiliau personol hanfodol。

ysgol y gyfraith a gwleidyddiaeth

rydym yn cynnig amrywiaeth eang a hyblyg o gyrsiau a addysgir ac yn gartref i gorffmyfyrwyrôl-raddedig fywiog。

yr ysgol mathemateg

mae ein cyrsiau a addysgir yn cynnig amrywiaeth o dechnegau hanfodol a phynciau dewisol。

yr ysgol meddygaeth

canolbwynt einrhaglenniôl-raddedig a addysgir yw hybu gyrfaoedd gwella sgiliau proffesiynolion gofal iechyd。

是的ysgol ieithoedd现代

un o ganolfannau ieithoedd现代mwyaf mwyaf dynamig y du。

ysgol cerddoriaeth

cymuned gerddorol garismatig o ymchwilwyr academaidd chreadigol blaenllaw。

yr ysgol optometreg a gwyddorau'r golwg

addysgu o'r ansawdd uchaf mewn adeilad modern pwrpasol。

yr ysgol fferylliaeth gwyddorau fferyllol

ar flaen y gad o ran datblygu sgiliau clinigol,gydag enw da yn rhyngwladol am ei haddysgu a'i hymchwil。

是的,是一个seryddiaeth

rydym yn cynnig pum cwrs msc wedi'i dylunio i ehangu eich sgiliau a chymwysterau a'ch darparu chi ag amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ddiddorol。

yr ysgol seicoleg

addysgu o'r radd flaenaf,i israddedigionacôl-raddedigion,gydag ymchwil arloesol。

ysgol y gwyddorau cymdeithasol

cymuned sy'n ffynnu ac yn ymgysylltu,ac sydd wedi ymrwymo i ddatblygu rhaglenni astudio o'r radd flaenaf。

ysgol y gymraeg

un o'r adrannau cymraeg hynaf yng nghymru ac yma mae'r gadair gymraeg sefydledig hynaf yng nghymru。