""
ewch i'r prif gynnwys

cyrsiau trosi

PG student studying in the park

ym mhrifysgol caerdydd rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi sy'n eich galluogi i astudio mewn pwnc nad yw'ngysylltiedigâchrowdneu yrfa israddedig,i'ch cefnogi gyda newid gyrfa。

manteision cwrs trosi

mae nifer o fanteision i astudio cwrstrosiôl-raddedig,gan gynnwys:

  • parhau i astudio arlefelôl-raddedig
  • datblygu sgiliau newydd a dealltwriaeth o bwnc newydd
  • cyflymu newid gyrfa
  • ehangu eich sgiliau
  • cynyddu eich hyder yn eich gallu i gael swydd mewn maes penodol
  • dilyn galwedigaeth sy'n cyd-fynd - diddordebau ac sy'n fwy rhoi mwy o foddhad i chi。

mae'r cwrs trosi yn wych gan ei fod yn radd meistr ond hefyd yn faes pwnc hollol newydd。 roedd cael graddau mewn dau bwnc gwahanol yn ddefnyddiol iawn wrth ysgrifennu cvs a cheisiadau ar gyfer swyddi oherwydd mae gennych gefndir addysgol unigryw yn awtomatig。 mae cymysgedd o brofiad proffesiynol blaenorol gan y bobl ar y cwrs,felly roedd yn ddiddorol iawn cydweithiogydagrŵpamrywiolo fyfyrwyr。

matilda,msc cyfrifiadura

cyrsiau trosi sydd ar gael

rydym yn cynnig y cyrsiau trosi canlynol ym mhrifysgol caerdydd lle nad oes angen gwybodaeth ymlaen llaw neu radd yn y pwnc:

gweinyddu busnes(mba)
Strategaeth busnes ac entrepreneuriaeth(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

rheoli adnoddau dynol(msc)
rheoli adnoddau dynol rhyngwladol(msc)
rheoli rhyngwladol(msc)
logisteg a rheoli gweithrediadau(msc)
rheoli'r cyfryngau(mba)

cyfrifiadura(msc)
cyfrifiadura gyda lleoliad(msc)
cyfrifiadura a rheoli tg(msc)
cyfrifiadura a rheoli tg gyda lleoliad(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o bynciau stem neu bynciau nad ydynt yn rai stem gyda thystiolaeth o brofiad gwaith rhaglennu proffesiynol addas。

peirianneg meddalwedd(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

peirianneg meinweoedd(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n addas ar gyfer deintyddion,meddygon,biolegwyr,biocemegwyr,peiriannwyr biofeddygol,cemegwyr neu fferyllwyr。

bioleg y geg(msc)

mae'r rhaglenni canlynol yn derbyn graddedigion heb unrhyw addysg cynllunio ofodol blaenorol,i dderbyn achrediad proffesiynol llawn ar gwblhau'r radd acarônniferangenrheidiol o flynyddoedd o brofiad gwaith perthnasol:

cynllunio a datblygu rhyngwladol(msc)
cynllunio a datblygu gofodol(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol lle mae angen ychydig o addysg cynllunio ofodol i ennill achrediad proffesiynol llawn:

ymarfer cynllunio(pgcert)
cynaliadwyedd,cynllunio a pholisi amgylcheddol(msc)
trafnidiaeth a chynllunio(msc)
dylunio trefol(ma)
datblygu trefol a rhanbarthol(msc)

gofalu am gasgliadau(msc)
arferion cadwraeth(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

islam ym mhrydain gyfoes(ma / pgdip)

文凭毕业典礼(gdl)(gdip)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

yr agweddau cyfreithiol ar ymarfer meddygol(llm)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

bioleg canser a therapiwteg(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig:

niwroddelweddu:dulliau a chymwysiadau(msc)

一个blwyddyn o ewallai byddwch yn dymuno ystyried y rhaglenni canlynol sy'n addas i chi os ydych wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol mewn maes fel iechyd meddwl,gofal cymdeithasol neu gwnsela(ee nyrsio,therapi galwedigaethol,gwaith cymdeithasol,seiciatreg,seicoleg glinigol,cwnsela)a blwyddyn o brofiadôl-gymhwyster:

治疗方法gwybyddol ac ymddygiadol (tystysgrifôl-raddedig)
治疗方法gwybyddol ac ymddygiadol (文凭ôl-raddedig)

gwaith cymdeithasol(马)

efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn y rhaglenni canlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith perthnasol:

muchndod ac ieuenctid(msc)
troseddau,diogelwch a chyfiawnder(msc)
addysg,polisïau一个chymdeithas(msc)
polisi cymdeithasol a chyhoeddus(msc)
gwyddorau cymdeithasol(msc)

efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y rhaglen ganlynol sy'n derbyn graddau israddedig o feysydd astudio cysylltiedig:

cymraeg ac astudiaethau celtaidd(ma)