""
ewch i'r prif gynnwys

archebuprosbectwsôl-raddedig

os ydych chi'n byw yn y du neu ewrop,cwblhewch y ffurflen hon i ofyn am gopi caled o'nprosbectwsôl-raddedig。

os nad ydych chi'n byw yn y du neu ewrop, cwblhewch ein ffurflen archebu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

注意: nodwch fod yr holl feysydd gofynnol wedi'u marcio gyda seren(*)。
eich diddordebau*

dewiswch bwnc mae gennych chi ddiddordeb yn ei astudio。 os bydd ar gael,byddwn yn anfon llyfryn penodol i'r pwnc yn ogystal - prosbectws。

nodwch y flwyddyn academaidd sydd gennych mewn golwg ar gyfer dechrau eich astudiaethau。
eich manylion*
rhowch gyfeiriad ebost dilys。 byddwn yn defnyddio hwn i gadarnhau eich archeb。
cyfeiriad dosbarthu*

os nad ydych chi'n byw yn y du neu ewrop,cwblhewch ein ffurflen archebu i fyfyrwyr rhyngwladol.

cadw mewn cysylltiad

hoffem eich ebostio gyda rhagor o wybodaeth am brifysgol caerdydd,fel dyddiadau'r diwrnodau agored sydd ar y gweill a chyfleoedd ariannu。 ni fyddwn yn rhannu eich manyliongydamawmnïaujulill。

os ydych chi'n cytuno i nigysylltuâchiyn y modd hwn,ticiwch y blwch:

hysbysiad diogelu preifatrwydd数据

bydd prifysgol caerdydd yn prosesu'r wybodaeth sydd ar y ffurflen hon ynunolâthelerau'rddeddf diogelu data。 drwy gyflwyno eich manylion,rydych ynrhoicaniatâdie'rbrifysgol i brosesu eich数据人员 呃mwyn anfon gwybodaeth i chi,yn unol y dewisiadau rydych wedi nodi uchod。 gallwch dynnuynôlayaniatâdhwnunrhyw bryd drwygysylltuâr tîmrecriwtioôl-raddedig.

我想 tudalennau gwybodaeth gyhoeddus 我ddysgu mwy am ein polisi diogelu数据,eich hawliau sut i fynegipryderynglŷnârrfforddy caiff eich data personol ei brosesu。 gallwch gysylltu sw swyddog diogelu data yn uniongyrchol ar: inforequest@cardiff.ac.uk。 gallwch drafod eich pryderon gyda swyddfa'r comisiynydd gwybodaeth hefyd(ico).