""
ewch i'r prif gynnwys

sut i wNEUd cais iastudio'nôl-raddedig

Male student hands holding pen, completing postgraduate application form

dilynwchŸcamau伤残人体育组织魔canllaw i'r broses gwNEUd CAIS是GWRS OL-raddedig。

1. dewiswch艾希cwrs NEU的FAES ymchwil

 • edrychwch上午 GWRS一个addysgir 上午NEU FAES ymchwil ARÿchwiliwr cyrsiau
 • gwiriwch一个OES dyddiad terfyn AR gyfer gwNEUd CAIS
 • sicrhewch艾希BOD YN bodloni'r gofynion mynediad
 • gwiriwchÿ ffioedd (maent炔amrywio'n dibynnu ARýcwrs)a'r costau byw
 • OS ydych YN gwNEUd CAIS上午RADD ymchwil OL-raddedig YN unig,YNA cysylltwchâ'rysgol berthnasol我drafod艾希cynnig ymchwil

sylwer BOD甘Ÿproseictau ymchwil一个gyllidir欧盟cyfarwyddiadau gwNEUd CAIS欧盟hunain一个所有FOD YN wahanol i'r broses OL-raddedig arferol。

2. casglwch ddogfennau ategol

bydd angen我志ddarparu:

 • canlyniadau arholiadau(tystysgrifau NEU adysgrifau YN saesneg呃mwyn专业型艾希BOD YN meddu ARŸcymwysterau一个restrwyd AR艾希ffurflen盖斯
 • DAU ganolwr(魔arferöleiaf未甘ddarlithydd NEU的athro diweddar) - llwythwch我LAWR一个llenwch EIN ffurflen adroddiad canolwr
 • datganiad personol
 • cynnig ymchwil (AR gyfer myfyrwyr ymchwil河畔ydynt YN gwNEUd CAIS是brosiectau一个restrwyd)
 • tystysgrifau iaith saesneg(AR gyfer ymgeiswyr NAD yw'r saesneg炔iaith gyntaf iddynt) - gweler EIN gofynion iaith saesneg

mae'n bosib uwch lwytho dogfennau魔:

 • 字(.DOC NEU .DOCX)
 • PDF文件
 • delweddau JPEG(.JPEG NEU .JPG)

1,024KB yw'r MAINT ffeil uchaf。

OS NAD OES gennych年霍尔dystiolaeth sydd EI汉根AR HYNøbryd,gallwch wNEUd CAISö水合一个llwytho艾希dogfennau ategol我fyny平移fyddant AR盖尔。

3. edrychwch AR opsiynau ariannu posibl

我想 tudalennau nawdd OL-raddedig 我焊接贝丝sydd AR盖尔。魔arfer妮allwch wneud CAIS上午阿里安未列名艾希BOD WEDI derbyn cynnig我astudio。外轮mae'n bwysig gwneud CAIS上午艾希rhaglen CYN gynted AGŸ博MODD呃mwyn sicrhau amser我阴气wNEUd ceisiadau上午nawdd。

gallwch wNEUd CAIS上午跑fwyaf o'n raglenni OL-raddedig一 addysgir AC ymchwil AR EIN tudalennau chwiliwr cyrsiau。美YNA RAI eithriadau LLE gallwch wNEUd CAIS amdanynt YMA:

gwasanaethau CAIS AR-雷音

dilynwch hynt艾希CAIS

AR OL我志gyflwyno'ch CAIS,anfonwn电子博斯特atoch gydag ENW defnyddiwr一个chyfrinair魔ýgallwch ddilyn艾希cynnydd。

贝丝OS呐阿拉夫wNEUd CAIS AR-雷音?

mae'n gyflym交流YN hawdd gwNEUd CAIS AR-雷音,OND gallwch wNEUd CAIS drwy'r后 OS OES angen。

byddwch YN derbyn电子博斯特甘Ÿgofrestrfa ACademaidd YN cadarnhau'ch cynnig。

prydŸbyddaf YN derbyn penderfyniad AR FY nghais?

byddŸrhan fwyafØymgeiswyr YN clywed gennymØfewn pedair wythnos,呃ÿ胆ceisiadau上午raddau ymchwil gymryd YN hirACh。

cynnig diamod

美HYN YN golygu EIN BOD WEDI cynnig LLE我志 - llongyfarchiadau!

nawr年unig贝丝Ÿmae'n rhaid我阴气EI wNEUd YW derbynÿcynnig。

cynnig amodol

美HYN YN golygu EIN BOD WEDI cynnig LLE我志,OND roedd rhywbeth AR瘿瘤o'ch CAIS - MWY娜thebyg未o'ch dogfennau ategol。 bydd艾希llythyr CAIS YN dweud YN glir PA dystiolaethŸ美angen EI darparu。泛fydd gennym bopeth,bydd艾希cynnig YN NEWID我ddiamod。

贝丝OS河畔oeddwn YN llwyddiannus?

gallwch ofyn上午adborth AR艾希CAIS。

gallwch dderbyn艾希cynnig:

gwnewch盖斯上午nawdd OS OES angen我阴气wNEUd hynny

darganfyddwch SUT我ariannu艾希GRADD OL-raddedig

dewchø水合我rywle我FYW

gwnewch盖斯上午勒YN llety'r brifysgol NEU chwilio上午 lety i'w rentu YN breifat

dathlwch!

dywedwch WRTH艾希ffrindiau a'ch teulu艾希BOD YN MYND我brifysgol Caerdydd的。

dilynwch ni ar twitter NEU hoffwch ein tudalen ar fACebook 我gadw mewn cysylltiad AC I盖尔Ÿwybodaeth ddiweddaraf是bopeth OL-raddedig盈nghaerdydd。