""
ewch i'r prif gynnwys

gwneud cais

rydym yn croesawu myfyrwyr gydag amryw o gymwysterau a chyflawniadau sy'n dangos potensial i elwa o'n haddysgu a dysgu a arweinir gan ymchwil。

o'r broses gwneud cais ymlaen bu cefnogaeth gyson ar gael ar gyfer unrhyw gwestiwn a phryderon,ac mae'r un gefnogaeth wedi bodoli ar gyfer cofrestru a'r cwrs hefyd。

cerys,ma llenyddiaeth saesneg

sut i wneud cais iastudio'nôl-raddedig

canllaw cam wrth gam i'r broses gwneud cais i astudiocwrsôl-raddedig。

meini prawf derbyn

dysgwch mwy am ein hanghenion angenrheidiol i chi astudio ymaynghydâgwybodaetham gydraddoldeb ac amrywiaeth a mynediad gohiriedig。

ysgrifennu cynnig ymchwil

gwnewchynsiŵrbodeich cynnig ymchwil yn cael ei groesawu drwy ddarllen ein canllaw。

ffurflenni gwneud cais

gwell gwneud cais drwy'r帖子? llwythwch y ffurflen i lawr,argraffwch a chwblhewch y ffurflenni angenrheidiol。

adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus

darganfyddwch sut i gyflwyno cais am adborth ynghylch ymgais aflwyddiannus。

dychwelyd i gwblhau eich cais?

gwybodaeth am sut i ddychwelyd a chwblhau eich cais ar gyferastudioôl-raddedig。

ceisiadau ansafonol

mae yna brosesau ymgeisio gwahanol ar gyfer ein cyrsiau gwaith cymdeithasol,ymarfer cyfreithiol(amser llawn),y diploma graddedig yn y gyfraith(amser llawn),chwrs hyfforddiant proffesiynol y bar。 dyma wybodaeth i'ch helpu i wneud cais ar eu cyfer。

gofynion iaith saesneg

os ydych yn ymgeisydd o dramor a nid saesneg yw eich iaith gyntaf,yna mae'n rhaid bod gennych lefel profedig o saesneg i astudio ar ein cyrsiau。

ewch i'n tudalennau rhyngwladol i gael rhagor o wybodaeth。