ewch i'r prif gynnwys

OL-raddedig

byddwch yn rhan ogymunedôl-raddedig ffyniannus mewn prifysgol sydd ag enw da yn rhyngwladol am ymchwil a dysgu rhagorol。

dod o hyd i gwrs addysgir

pori fesul: ysgol | A-Y

dod o hyd i gwrs ymchwil

pori fesul: ysgol | pwnc | A-Z

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

arian gan lywodraeth cymru ar gyfer graddau meistr

mae pecyn cyllido newydd gwerth hyd at£17,000 ar gael i fyfyrwyr cymwys ar gyfer 2019/20。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

bwrsariaethau newydd ar gyfermyfyrwyrôl-raddedig stemm o gymru

mae llywodraeth cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer cynllun bwrsariaeth newydd i ddenu myfyrwyr o gymru i wneud eu graddau meistr yng nghymru。

谷仓ein myfyrwyr

gallwch gael gwybod beth yw barn rhai o'nmyfyrwyrôl-raddedig presennol am sut mae pethau'n mynd yng nghaerdydd drwy ddarllen ein blogbywydôl-raddedig。

Postgraduate students outside Haydn Ellis building

graddau一个addysgir

dewiswch o dros 200 o raddau meistr a addysgir,graddau diploma a thystysgrifau。

Student working on research in laboratory

graddau ymchwil

mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc penodol yn drwyadl。

PG student studying in the park

cyrsiau trosi

astudiwch bwnc nad yw'n gysylltiedig's gradd israddedig neu yrfa,i'ch cefnogi chi gyda newid llwybr gyrfa。

ariannu

gwybodaeth am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i chi。