""
ewch i'r prif gynnwys

pori drwy ddewisiadau llety

gydag amrywiaeth o wahanol ddewisiadau llety,gallwch wneud cais am ystafell sy'n gweddu orau o ran yr hyn sydd orau gennych,eich diddordebau a'ch cyllideb。 bydd byn yn neuaddau neu dai'r brifysgol yn wahanol i fyw gartref,felly gwnewch ynsiŵreich bod yn cael gwybod sut beth yw bywyd mewn llety i fyfyrwyr.

os oes gennych gwestiynau am ein llety neu wneud cais, cysylltwch ar bob cyfrif.

过滤结果
de talybont

de talybont

yn rhan o gyfadeiladau talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol。

pellter o'r prif adeilad:1毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.25 milltir
gogledd talybont

gogledd talybont

mae gogledd talybont yn rhan o gyfadeiladau talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol。

pellter o'r prif adeilad:1.25毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.5毫升
llys cartwright

llys cartwright

neuadd breswyl fychan sy'n agos i siopau ac amwynderau ar heol albany。

pellter o'r prif adeilad:1毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.5毫升
llys senghennydd

llys senghennydd

neuadd breswyl fawr sy'n agos iawn i ganol y ddinas a champw​​s parc cathays。

pellter o'r prif adeilad:0.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.75 milltir
llys talybont

llys talybont

rhan o gyfadeiladau talybont,sef preswyliadau mwyaf y brifysgol。

pellter o'r prif adeilad:0.75毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.5毫升
neuadd aberconwy

neuadd aberconwy

drw nesaf i ysgol busnes caerdydd ac yn daith gerdded fyr o gampws parc cathays。

pellter o'r prif adeilad:0.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.25 milltir
neuaddabartdâr

neuaddabartdâr

mae ein preswylfa i fenywod yn unig,wedi ei lleoli yn agos i gampws parc cathays。

pellter o'r prif adeilad:0.2毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.25 milltir
neuadd colum

neuadd colum

mae'r neuadd gyferbyn i ysgol busnes caerdydd ac yn daith gerdded fer o gampws parc cathays。

pellter o'r prif adeilad:0.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.25 milltir
neuadd gordon

neuadd gordon

neuadd fechan mewn ardal breswyl sy'n gyfleus os ydych yn astudio mathemateg,ffiseg a seryddiaeth,peirianneg neu gyfrifiadureg。

pellter o'r prif adeilad:0.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:2 milltir
neuadd hodge

neuadd hodge

neuaddbreswylôl-raddedig fechan yn agos i lyfrgell y dyniaethau ac yn daith gerdded fyr o gampws parc cathays。

pellter o'r prif adeilad:0.25毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.25 milltir
neuadd roy jenkins

neuadd roy jenkins

neuadd breswyl fechan gyda lleoedd parcio,yn agos i siopau。

pellter o'r prif adeilad:0.75毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1 milltir
neuadd senghennydd

neuadd senghennydd

neuadd breswyl fach sy'n arlwyo'n rhannol ac sy'n agos iawn i ganol y ddinas a champw​​s parc cathays。

pellter o'r prif adeilad:0.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.75 milltir
neuadd y brifysgol

neuadd y brifysgol

neuadd breswyl fawr gyda gwasanaethau bysiau yn gweithredu rhwng neuadd y brifysgol a champysau parc cathays pharc y mynydd bychan。

pellter o'r prif adeilad:1.75毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.25 milltir
porth talybont

porth talybont

yn rhan o gyfadeiladau talybont sef preswyliadau mwyaf y brifysgol。

pellter o'r prif adeilad:1.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.5毫升
tai myfyrwyr(heol colum / plas colum)

tai myfyrwyr(heol colum / plas colum)

yn ddelfrydol ar gyfer campws parc cathays a chanol y ddinas。

pellter o'r prif adeilad:0.5毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.5毫升
tai myfyrwyr(y pentref)

tai myfyrwyr(y pentref)

perffaith ar gyfer campws parc cathays a chanol y ddinas。

pellter o'r prif adeilad:0.75毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:1.75 milltir
自由

自由

yn breswylfa fodern sy'n berffaith ar gyfer y rheiny sy'n astudio ar gampws parc y mynydd bychan。

pellter o'r prif adeilad:1.25毫升
pellter o gampws parc y mynydd bychan:0.25 milltir