""
ewch i'r prif gynnwys

bywyd mewn llety myfyrwyr

mae ein neuaddau preswyl a'n tai yn cynnig cymuned gefnogol a chyfeillgar acmae'rtîmbywydpreswyl yn cynnal digwyddiadau cyffrous i'ch helpu i deimlo'n gartrefol。

gwyliwch ganllaw fideo myfyrwyr am fyw yng nghaerdydd - y llety,y ddinas a bywyd yn un o brifysgolion gorau'r du。

manteision byw mewn llety myfyrwyr

yn ein neuaddau neu dai myfyrwyr,bydd gennych fynediad at ein rhwyd​​waith cefnogi myfyrwyr ynogystalâchyfarfodpobl newydd wrth i chi ddechrau eich bywyd fel myfyriwr。

llety sy'n diwallu eich anghenion

mae gennym ystod o lety i ddiwallu dewisiadau a chyllidebau unigol,gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr lgbt +,siaradwyr cymraeg,teuluoedd a chyplau,awisiadau byw'n dawel。

hygyrchedd

mae ambell lety a gynigiwn wedi'i addasu'n benodol ar gyfer myfyrwyr gyda chyflwr meddygol neu anabledd。

os oes gennych gwestiynau ynghylch aros yn ein llety,byddem wrth ein boddau'n clywed gennych。

swyddfa llety