""
ewch i'r prif gynnwys

gwneud cais am lety

rydym yn gwarantu llety ar gyfer israddedigionsyddâchynnigcadarn,ac israddedigion sy'n cyrraedd ym mis medi。

gallwch wneud cais i aros yn llety'r brifysgolarôlichi dderbyn cynnig i astudio yma。 gallwch wneud hynny drwy 系统ar-lein prifysgol caerdydd(sims)。 bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a anfonwyd atoch drwy ebost yn fuan wedi i ni gael eich cais。

Byw yng Nghaerdydd

llety i fyfyrwyr israddedig,erasmus a chyfnewid

sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein llety i israddedigion。

Postgraduates in kitchen

lletyiôl-raddedigion

sut a pha bryd y dylech chi wneud cais am ein lletyiôl-raddedigion。

Undergraduate students walking outside halls

llety i fyfyrwyr dros yr haf

mae llety hunanarlwyo'r brifysgol ar gael yn ystod yr haf。

Student bedroom

cyfnodau preswyl

bydd y dyddiadau preswyl ar gyfer eich neuadd benodol yn cael eu cadarnhau yn eich cynnig llety。

cysylltwchâ

os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais neu ddyrannu ystafell,cysylltwchâ:

swyddfa preswylfeydd