ewch i'r prif gynnwys

astudio

cewch fywyd academaidd heriol,arloesol a gwerth chweil ym mhrifysgol caerdydd。 addysgir ein myfyrwyr gan ymchwilwyr ac athrawon creadigol a chwilfrydig o'r radd flaenaf。

在youtube上观看我们的视频。

gyda dewis o dros 300 o gyrsiau,ymunwch ni a manteisiwch o'n cyfleusterau gwych,profiad myfyrwyr da,ac fel myfyriwr graddedig,bod ymhlith galw mawr gan gyflogwyr blaenllaw。

gallwch ddewis o amrywiaeth eang oraddauôl-raddedig a addysgir ac ymchwil sy'n eich galluogi chi i ddatblygu eich gwybodaeth ac arbenigedd。

darganfyddwch fwy am y ddau gampws,y cyfleusterau a'r ddinas。

mae gennyn ni amrywiaeth o breswylfeydd sy'n addas at ddewis a phoced yr unigolyn yn cynnwys siaradwyr cymraeg。


cyrsiau byr rhan amser i oedolion

gydag amrywiaeth o bynciau,mae'r cyrsiau hyn ar gyfer eich datblygiad personol a phroffesiynol ac yn cael eu cynnal yn ystod y dydd,y nos a'r penwythnosau。


datblygiad proffesiynol parhaus

在加利福尼亚州,加利福尼亚州,加利福尼亚州,加利福尼亚