""
Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil rhyngddisgyblaethol

Mae taclo'r heriau ymchwil presennol yn dod â thimoedd rhyngddisgyblaethol at ei gilydd i ddatrys problemau.

Rydym yn annog ac yn cefnogi gweithio rhyngddisgyblaethol ar draws y Brifysgol. Mae'n cynhyrchu ymchwil cyffrous ac arloesgar sy'n denu staff o safon sy'n mwynhau gweithio ar draws wahanol ddisgyblaethau.

Mae creu cyfleoedd i'n hymchwilwyr i ddod â'u gwybodaeth ynghyd yn rhan o'n hymrwymiad i symbylu cydweithrediad.

Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil

Mae ein Sefydliadau Ymchwil yn cynnig ffordd newydd o ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang. Maent yn adeiladu ar gryfderau presennol ac yn dod â thalentau academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Ceir nifer o ganolfannau amlddisgyblaethol yn gweithio ar draws y Brifysgol ar amrywiaeth eang o bynciau. Maent yn cynnwys Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd (CUBRIC) a Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD).

Dyfarniadau rhyngddisgyblaethol Ôl-raddedig

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Defnyddiwyd y dyfarniadau i helpu i ariannu'r gynhadledd 'Removing the Divide'. Yn y digwyddiad hwn daeth pedair rhwydwaith amlddisgyblaethol o fyfyrwyr ôl-raddedig at ei gilydd i drafod eu gwaith ymchwil am y gwahanol agweddau diwylliannol o fewn y Gymanwlad.

Dacia L. Leslie

Rydym yn datblygu datrysiadau go iawn yn llwyddiannus drwy fynd y tu hwnt i rwystrau traddodiadol a rhannu drwy greu rhwydweithiau, cyfnewid gwybodaeth a chydweithio mewn timoedd rhyngddisgyblaethol. Fe wnaeth yr arian hwn ein galluogi i wneud hyn.

Dacia Leslie, Myfyriwr PhD, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Cyd-drefnydd Cynhadledd Deall Diwylliannau