""
Ewch i’r prif gynnwys

Menywod ym maes Gwyddoniaeth

Rydym yn aelod o Athena Swan, sy'n cydnabod ein hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Sefydlwyd Siarter Athena SWAN yr Uned Her Cydraddoldeb yn 2005 i annog a chydnabod ymrwymiad i ddatblygu gyrfaoedd menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM) mewn addysg uwch ac ymchwil. Ym mis Mai 2015 ehangwyd y Siarter i gydnabod y Celfyddydau, y Dyniaethau, y Gwyddorau Cymdeithasol, Busnes a’r Gyfraith, rolau proffesiynol a rolau cefnogi, yn ogystal â staff a myfyrwyr trawsrywiol a thrawsryweddol.

Yn 2009, daethom yn un o’r prifysgolion cyntaf i gael gwobr Efydd, ac mae’r wobr honno gennym o hyd. Mae llawer o Ysgolion wedi cael gwobrau Efydd Athena SWAN erbyn hyn, ac mae un Ysgol - Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol - wedi cael Gwobr Arian. Mae gennym 15 o wobrau Athena SWAN i gyd, sy'n dangos ein hymrwymiad llwyr i gydraddoldeb rhwng y rhywiau ym Mhrifysgol Caerdydd.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.