""
Ewch i’r prif gynnwys

Offer a chyfleusterau

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf yn denu academyddion blaenllaw o bob cwr o’r byd, ac yn eu galluogi i gyflawni eu huchelgais ym maes ymchwil.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

Adeilad Hadyn Ellis
Adeilad Hadyn Ellis

Cafodd yr adeilad cyntaf ar y campws newydd, sef adeilad Hadyn Ellis a oedd werth £30m, ei gwblhau yn 2013. Mae'n cynnig cyfleusterau datblygedig iawn ar gyfer ein timau ymchwil sydd gyda’r gorau yn y byd.

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys yr Adeilad Cochrane newydd ar gampws Parc y Mynydd Bychan, a fydd yn cynnig gwell cyfleusterau ar gyfer y pum Ysgol Gofal Iechyd, ac estyniad gwerth £4m i’r Ysgol Biowyddorau.

Rhannu adnoddau

Fel rhan o bartneriaeth GW4, rydym yn gweithio gyda Phrifysgol Caerfaddon, Prifysgol Bryste a Phrifysgol Caerwysg i sicrhau bod ein hoffer ymchwil yn fwy gweladwy ac yn haws ei rannu.

Mae gwefan offer GW4 yn galluogi staff academaidd a thechnegol i chwilio am ddarnau mwy o offer ymchwil sy’n eiddo i brifysgolion GW4.

Yn ogystal â hynny, mae gennym ein cronfa ddata ein hunain o offer ymchwil yr holl Brifysgol ar gyfer offer llai.

Offer a chyfleusterau anhygoel

Dadansoddiad Sbectrosgopeg Ffoto-electron Pelydr-x (XPS)

Mae ein sbectromedr yn cyfuno technolegau’r genhedlaeth nesaf i gynhyrchu delweddau meintiol, paralel mewn amser real gyda thechnegau sbectrosgopeg manwl iawn ym mhob maes dadansoddi.

Sganwyr ymennydd

Mae ein technoleg yn cynnwys delweddu cyseinedd magnetig (MRI) gweithredol a strwythurol, technegau magneto-enceffalograffi ac electro-enceffalograffi, a dulliau symbylu magnetig trawsgreuanol.

Labordy goleuadau

Mae gennym rai o'r cyfleusterau gorau yn y byd ar gyfer profion ac ymchwil ym maes golau, ynghyd â thîm o staff hynod brofiadol.

Profion tyrbin nwy

Mae gennym rai o'r unig gyfleusterau profi tyrbinau nwy yn y byd, gyda nodweddion sy’n eu gwneud yn unigryw

Cyfleuster Genomeg Parc Geneteg Cymru

Defnyddio geneteg i hybu ymchwil, gofal iechyd, addysg ac arloesi.