""
ewch i'r prif gynnwys

uniondeb moeseg

rydym ni'n cynorthwyo ymchwilwyr i gyflawni'r safonau uchaf o onestrwydd ymchwil ym mhob gweithgarwch ymchwil。

mae gonestrwydd ymchwil yn hanfodol i ffyniant ymchwil academaidd yn y dyfodol。昏暗的ond drwy gadw at y safonau uchaf o onestrwydd ymchwil y gallwn ni mewn gwirionedd gyflawni rhagoriaeth ymchwil mewn marchnad sy'n gynyddol gystadleuol a rhyngwladol。

rydym yn gwbl ymrwymedig i gynnal egwyddorion y concordat i gefnogi gonestrwydd ymchwil prifysgolion y du。 mae gennym systemau cadarn ar waith i alluogi ymchwilwyr i gynnal ymchwil o ansawdd i'r safonau cyfreithiol,moesegol a phroffesiynol uchaf。

mae ein cod gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu yn cynnig fframwaith ar gyfer ymddygiad ymchwil da ac yn helpu ymchwilwyr i fodloni gofynion moesegol,ac atal camymddygiad.

gonestrwydd gwaith ymchwil a'i lywodraethu

rydym ni'n helpu ymchwilwyr i sicrhau bod ymchwil yn cael ei gynnal yn ddiogel,yn gyfrifol,ac yn unol saf safonau disgwyliedig。

moeseg ymchwil

rydym yn mynnu bod ymchwil yn seiliedig ar yr egwyddorion uchaf o foeseg a gonestrwydd,ac mae lles y gwrthrychau ymchwil yn flaenoriaeth。

ymchwil clinigol

mae ein holl ymchwil clinigol yn gorfod cadw at reolau a rheoliadau llym。

ymchwil anifeiliaid

rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth agored a thryloyw am ein gwaith ymchwil sy'n defnyddio anifeiliaid,safonau'r gofal gaiff yr anifeiliaid,a'u lles。

cysylltu

i gael rhagor o wybodaeth am lywodraethu gwaith ymchwilcysylltwchâ:

gonestrwydd ymchwil