""
ewch i'r prif gynnwys

ein hamgylchedd ymchwil

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol
golygfa o'r awyr o gampws cathays,yng nghanolfan ddinesig hardd caerdydd。

bydd ein diwylliant o arloesi,cymuned gref a chyfleusterau rhagorol yn eich helpu chi i gyflawni eich uchelgais o ran ymchwil。

cafodd cryfder ein hamgylchedd ymchwil ei fesur yn y fframwaith rhagoriaeth ymchwil(ref)2014,enillwyd y 5ed safle o holl brifysgolion y du am ansawdd ein hymchwil。

byddwch chi'n elwa ar wasanaethau hyfforddi a datblygu gyrfa arobryn,fydd yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau technegol,dysgu sut i gyfathrebu eich ymchwil ac yn eich galluogi i arwain timau o ansawdd byd-eang。 rydym ni'n buddsoddi'n barhaus mewn cyfleusterau newydd a bydd gennych fynediad i gyfarpar safonol.

rydym ni'n cynnal nifer o fentrau a rhaglenni sy'n annog arloesi。这是一个令人难以忘怀的交响乐团,一个人,一个人,一个人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人,女人。

gallwch chi helpu i siapio dyfodol ein hamgylchedd ymchwil drwy ein cymdeithas staff ymchwil。 gwirfoddolwyr ymroddedig yw'r gymdeithas hon,sy'n dylanwadu ar y ffordd mae ymchwilwyr yn cael eu cynorthwyo a'u rheoli。

mae creu ein sefydliadau ymchwil yn destament i'n hymrwymiad i ddod the meddyliau academaidd gorau at ei gilydd i ddatrys problemau mwyaf y byd。 ceir cydweithio helaeth rhwng y sefydliadau,o brosiectau rhyngddisgyblaethol ac incwm grant ar y cyd i rannu technolegau a chyfarpar。

byddwch yn elwa o fod yn rhan o gymuned o academydion blaenllaw。 maen nhw'n rhannu diwylliant o ragoriaeth,ac mae staff yn gwthio ffiniau gwybodaeth yn eu disgyblaethau。 mae'r diwylliant hwn yn creu amgylchedd cyffrous a bywiog i weithio ynddo。