""
ewch i'r prif gynnwys

newyddion一个straeon nodedig

dysgu am ein hymchwil diweddaraf ac edrych yn ddyfnach i'n straeon ymchwil。

darllen dwys

Microstructure MRI scan of a human brain

我很喜欢焊接

“mae eich bodolaeth,eich personoliaeth,popeth rydych yn ei wneud,popeth rydych yn ei feddwl,popeth rydych wedi'i wneud - mae'r cyfan yna mewn ychydig litrau yn eich pen。”

y gwirionedd am dlodi mewn gwaith

achosion tlodi mewn gwaith,sut gall newidiadauibolisïauwneudgwahaniaeth。

Risso's dolphin entangled in a fishing line and plastic bag.

troi'r llanw ar lygredd plastig

sut mae plastig yn cyrraeddymôr,a bewn all ni ni ei wneud i'w atal。

newyddion diweddaraf

Person looking at night sky

ymchwilwyr i astudio undged a ffiseg y bydysawd

4 medi 2019

dau brosiect gan brifysgol caerdydd yn ennill cyllid gwerth cyfanswm€3.38m

WISERD hands logo

canolfan ymchwil genedlaethol yn ennill cyllid mawr

3 medi 2019

Academydion i ymchwilio i'r prif heriau sy'n wynebu cymdeithas

herio caerdydd

mae cylchgrawn herio caerdydd yn rhoi'r cyfle i ddefnyddwyr a buddiolwyr ein hymchwil i'n sbarduno ni ymlaen at ein her nesaf。 mae'n ymdrin?nifer o faterion sy'n bwysig i gymru,y du a'r byd ehangach。

文件dogfen

herio caerdydd 2018

5 awst 2018

yr wythfed rhifyn o'n cylchgrawn ymchwil,sy'n darparu mewnwelediad i effaith ein hymchwil。

下载lawrlwytho'r saesneg 下载lawrlwytho'r gymraeg

rhifynnau blaenorol