""
ewch i'r prif gynnwys

一个pherfformiad

美 高兴的,有益的,有益的,有益的,有益的 perfformiad mewn asesiadau cenedlaethol。

fe osodon ni darged i sichrau lle yn y 10 uchaf yn y fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014(ref),y broses ar gyfer asesu ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y du。 cafodd y canlyniadau eu cyhoeddi ym mis rhagfyr 2014 ac fe lwyddon ni godi 17 safle a chyrraedd yed 5 ychaf allan o holl brifysgolion y du。

darllen canlyniadau a dadansoddiadau ref 2014 yn llawn.

美 ein cyflwyniadau ar绘制27 o'r 36 uned asesu'n adlewyrchu ein hymchwil arloesol rhyngddisgyblaethol,sy'n amrywio o feddygaeth glinigol i'r gyfraith i beirianneg a cherddoriaeth。

y fframwaith hwn yw olynydd ymarfer asesu ymchwil 2008。 YN hwnnw roedd 33 o'r 34 maes ymchwil a gyflwynwyd gennym yn cynnwys cyfanswm sylweddol o ymchwil 4 *,sef y dyfarniad uchaf posibl。