""
ewch i'r prif gynnwys

arhydeddau a gwobrau

mae llwyddiant ein hymchwil nid yn unig yn cael ei adnabod trwy ei effaith byd-eang,ond yn yr anrhydeddau a'r gwobrau mae ein hymchwilwyr wedi eu hennill。 

rydym yn falch bod gennym ddau enillydd gwobr nobel ymhlith ein haelodau工作人员。 mae ein hymchwilwyr wedi derbyn cymrodoriaethau gan nifer o sefydliadau uchel eu parch mewn cydnabyddiaeth o'u harloesedd a'u darganfyddiadau。  

maeeintîmoeddymchwilwedi ennill pum gwobr pen-blwydd y frenhines am waith o ragoriaeth arbennig。

gwobrau pen-blwydd y frenhines

dyfarnwyd saith o wobrau pen-blwydd y frenhines i'n timau ymchwil ac aelodau o'r staff。

enillwyr gwobrau诺贝尔奖

gwobr ryngwladol yw gwobr nobel sy'n cael ei gweinyddu gan sefydliad nobel yn stokholm,sweden

y gymdeithas frenhinol

cymrodoriaeth y gymdeithas frenhinol yw'r anrhydedd uchaf y gall gwyddonydd ei derbyn,arwahân我wobr nobel。

是学院frenhinol peirianneg

在ei gilydd,daw'r academi,peiriannwyr amlycaf o bob disgyblaeth

你是学院brydeinig

dyma aelodau o'n staff sydd wedi cyflawni rhagoriaeth yn y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol ac sydd wedi dod yn gymrodyr yr academi brydeinig。

Academi'r gwyddorau meddygol

mae cymrodoriaeth yr academi'n seiliedig ar gyfraniadau eithriadol i'r gwyddorau meddygol。

Academi'r gwyddorau cymdeithasol

学院学报gwyddorau cymdeithasol yw'r ysgolheigion a'r ymarferwyr mwyaf nodedig o feysydd academia a'r sectorau cyhoeddus a phreifat。

cymdeithas ddysgedig cymru

ystyrir y rhai hynny sydd wedi dangos rhagoriaeth ac sydd wedi cyfrannu'n sylweddol i'r byd dysgu。