""
ewch i'r prif gynnwys

arloesi ac effaith

mae gennym ddiwylliant ymchwil llewyrchus ac arloesol,un sy'n cysylltu'nhacademyddionâdiwydiant,busnes,llywodraeth a'r trydydd sector yng nghymru,y du ac yn rhyngwladol。

o ganlyniad,mae gwir effaith i'n hymchwil ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r byd。 o wrthdroi anrhaith clefyd alzheimer i leihau troseddau treisiol i gynghori tsieina ar ei thwf rhyfeddol,mae ein cymuned o ymchwilwyr yn helpu i greu byd cryfach,iachach a mwy cynaliadwy。

ein nod deu denu academydion rhyngwladol,y mae eu llwyddiant wedi'i gydnabod gydag arhydeddau a gwobrau yn cynnwys dau enillydd gwobr诺贝尔奖。 enillodd syr martin evans ei wobr am feddygaeth am fod y cyntaf iadnabodbôn-gelloedd embryonig,rhywbeth a ystyrid yn amhosibl 20 mlynedd ynghynt。 mae'r ysbryd arloesol hwn yn parhau i herio credoau confensiynol。

mae ein hymchwil arloesol yn ceisio ennill enw am ragoriaeth i niynghydânglengngrŵprussey prifysgolion blaenllaw。 mae ein 策略ymchwil arloesi a menter yn egluro sut rydym ni'n wynebu'r her i wella'r safle hwn ar lwyfan cynyddol ryngwladol。 mae hyn yn cynnwys datblygu sefydliadau ymchwil rhyngddisgyblaethol a chynyddu ein hincwm ymchwil。

mae'r fideo isod ar gael yn saesneg yn unig。