ewch i'r prif gynnwys

ymchwil

yn cyfrannu at y frwydr yn erbyn clefyd alzheimer,yn gweithio gyda nasa i archwilio'r gofod siapio'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwir wahaniaeth。 rydym yn dod yn ail yn genedlaethol ar gyfer effaith ein gwaith ymchwil ac ymhlith y pum prifysgol gorau yn y du ar gyfer rhagoriaeth ymchwil。

uchafbwyntiau

“mae eich bodolaeth,eich personoliaeth,popeth rydych yn ei wneud,popeth rydych yn ei feddwl,popeth rydych wedi'i wneud - mae'r cyfan yna mewn ychydig litrau yn eich pen。”

dŵrdaear - ffynhonnell hanfodoloddŵryfed a dyfrhau ar draw affrica is-sahara - yn wydn yn wyneb amrywioldeb newid hinsoddol,ynôlstududiaethnewydd a arweiniwyd gan brifysgol caerdydd a choleg prifysgol llundain(ucl)

archwilio

mae ein sefydliadau ymchwil yn dod-thalentau Academaidd at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang。

mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draw disgyblaethau er mwyn ymgodymuâphrifheriau sy'n wynebu'r gymdeithas,yr economi ac ein hamgylchedd。

mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi ymchwilio eich pwnc gydag ymchwilwyr sy'n arwain y maes gyda chyfleusterau gwirioneddol ragorol。

cydweithio

rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob maint ac o bob sector。

mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ar gael i sefydliadau i'w llogi。

ein hamgylchedd ymchwil

ein nod yw bod ymhlith y 12 uchaf yn ref 2021 ar sail grym ymchwil。

mae gan ein hymchwilwyr mynediad i amrywiaeth eang o raglenni datblygu,cyfleusterau safonol,ac adnoddau llyfrgell helaeth a chyngor arbenigol。

mae ein fframwaith llywodraethu yn ein helpu i sicrhau ymchwil o'r ansawdd uchaf a safonau moesegol。