""
ewch i'r prif gynnwys

darpariaeth gydweithredol

rydym炔cydweithio gydag amrywiaeth eangøbartneriaid,炔cynnwys cyflogwyr,cwmnïau一个sefydliadau addysgol炔ý杜一个thramor。

mae'r cydweithrediadau HYN YN galluogi EIN myfyrwyr我ennill profiadau gwerthfawr mewn amgylchedd gwaith NEU astudio mewn sefydliad dramor。 cofnodir manylion trefniadau ffurfiolâsefydliadau伙伴ARÿ gofrestr darpariaeth gydweithredol sy'n CAEL EI ddiweddaru甘Ÿ添safonau交流ansawdd。

美EIN在reoli EIN trefniadau cydweithrediadol wedi'i seilio AR RISG交流YN sichrau EIN BOD YN cydymffurfioâhymagwedd tuag 施身法ansawddŸdeyrnas unedig AR gyfer addysg uwch。

gwerthusir年霍尔bartneriaid cydweithrediadol炔drwyadl炔醇ýlefel RISG - Øddarparwyr lleoliadau我sefydliadau addysgol sy'n cyflwyno EIN rhaglenni。 adlewyrchir HYN YN EIN fframwaith波利西darpariaeth ARÿ何秀兰 LLE mae'r brosesØgymeradwyo一个monitro trefniant YN dibynnu ARŸ数学Øgydweithrediad rydym YN EI ystyried。

EIN tacsonomeg

美diffinio gweithgareddau cydweithrediadol a'u risgiau cysylltiedig YN amrywioØsefydliad我sefydliad。美tacsonomeg EIN trefniadau cydweithrediadol YN rhoi amnlinelliad o'r llywodraethu一个monitro priodol a'r RISG sydd ynghlwmâphob categori eang。

WRTH i'r mathauØddarpariaeth gydweithrediadol amrywio mewn MAINT,cymhlethdod一个RISG,CEIR niferØ人员academaidd一个phroffesiynol YN datblygu CAIS darpariaeth gydweithrediadol。

美angen ymrwymiad sylweddol阿兰amser交流ymdrech AR gyfer ceisiadau cymhleth,格达chydweithrediadau tramor YN gofyn上午lawerØfewnbwn一个chefnogaeth WRTHŸswyddfa rhyngwladol。

tacsonomeg AR gyfer darpariaeth ARÿ何秀兰

2017年4月6日

炔amlinellu'r trefniadau monitro一个llywodraethau ADDAS AR risgiau炔gysylltiedig AR gyfer POB categori eang。

cysylltu

上午ragorØwybodaeth,cysylltwch答:

TIM ansawdd一个safonau