""
ewch i'r prif gynnwys

gweithdrefn cwyno am gyfleusterau'r campws

EIN点头YW darparu gwasanaethau一个chyfleusterauØsafon sy'n diwallu anghenion EIN cwsmeriaid。

OS OES甘gwsmeriaid unrhyw sylwadau neu的bryderonynglŷnAG ansawddýcyfleusterau neu'r gwasanaethau一个ddarperir,hoffem盖尔gwybod amdanynt一个BODögymorth LLE bynnagý博hynny'n bosibl。

rhaid麦defnyddwyr uniongyrcholŸgwasanaethau sy'n gwneud cwynion。 NID ystyrir cwynion甘drydyddpartïon。呃enghraifft,rhaid i'r preswylydd荣勋,AC NID EI riant / warcheidwad,wneudÿ格温ynghylch preswylfeyddÿbrifysgol。

cyflwyno cwynion

dylid cyflwyno cwynion drwy'r camau一个amlinellir伤残人体育组织。 gellir datrysÿrhan fwyafögwynion ARýcamau datrys cynnar。

dylid CODI cwynion WRTHýrheolwr perthnasol ymhen仰niwrnod gwaith AR OL i'r脑膜GODI。

gellir CODI cwynion drwy ebost NEU drwy lenwi'r ffurflen cwynion cwsmeriaid, 为y rheolwr perthnasol drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt伤残人体育组织a'i ebostio。

EIN点头YW datrysý格温ymhen 14 diwrnod calendr。

cwynion YN ymwneudârheolwrebost
gweinyddiaeth - dyrannurheolwr gweinyddol residences@caerdydd.ac.uk
gweinyddiaeth - cyllidrheolwr cyllidcserv-finance@caerdydd.ac.uk
cynadleddau一个digwyddiadaurheolwr cynhadleddconference@caerdydd.ac.uk
gwasanaeth arlwyo - bwytai,caffis,darparu bwffe,TIM rheoli arlwyaethcatering@caerdydd.ac.uk
y feithrinfarheolwrÿfeithrinfacreche@caerdydd.ac.uk
preswylfeydd - gogledd talybont一个PORTH talybontrheolwr preswylfeydd talybontnorth@caerdydd.ac.uk
preswylfeydd - llys talybont去talybontrheolwr preswylfeyddtalybontcourt@caerdydd.ac.uk
preswylfeydd - llys卡特赖特,neuadd罗伊·詹金斯,neuaddÿbrifysgolrheolwr preswylfeydduniversityhall@caerdydd.ac.uk
preswylfeydd - neuadd aberconwy,neuaddaberdâr,neuadd科拉姆,neuadd杂牌,neuadd戈登,泰myfyrwyr,llys senghennydd a'r neuadd rheolwr preswylfeydd campus@caerdydd.ac.uk
chwaraeon - pentref hyfforddiant chwaraeonÝbrifysgol(talybont),canolfan ffitrwydd一个datblygiad corfforolÿbrifysgol,stiwdio 51(heol senghennydd)rheolwrÿganolfansport@caerdydd.ac.uk
chwaraeon - caeau chwarae'r brifysgol(llanrhymni)

rheolwrÿcaeau

sport@caerdydd.ac.uk

dylid CODI cwynion ffurfiol WRTH gyfarwyddwr cyfleusterau campws / dirprwy gyfarwyddwr cyfleusterau campws(masnachol)ymhen 14 diwrnod AR OL ymateb凸轮UN,neu的ymhen 28 diwrnod AR OL i'r脑膜GODI AR gyfer cwynionöNATUR ddifrifol。

dylid CODI cwynion drwy lenwi'r ffurflen gwyno我gwsmeriaid a'i ebostio在:

cyfarwyddwr cyfleusterau campws / dirprwy gyfarwyddwr cyfleusterau campws(masnachol)
d / O gweinyddwr
ebost: fowlerlm@caerdydd.ac.uk

NI chaiff unrhyw格温sy'n CAEL EI dderbyn AR OLýterfynau amser EU hystyried,奥尼白FOD YNA rheswm eithriadol数字读出器HYN。 bydd angen i'r CAIS YMA盖尔EI gefnogi甘dystiolaeth annibynnol sy'n dangos艾希BOD wedi'ch阿塔尔贝哈rhag cyflwyno'ch cwynöfewnýcyfnod amser penodol。

cwynion ynghylch员工gyflogir甘年adran

gellir cyfeirio'r格温在weithdrefn disgyblu人员Ÿbrifysgol AR unrhyw ADEG YN ystodŸweithdrefn gwyno。

cwynion ynghylch myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru YM mhrifysgol Caerdydd的

gellir cyfeirio'r格温位于y weithdrefn ymddygiad myfyrwyr AR unrhyw ADEG炔ystodÝweithdrefn gwyno(neu的weithdrefn berthnasol arall我fyfyrwyr)。

cwsmeriaid sy'n fyfyrwyr

胆cwsmeriaid sy'n fyfyrwyr,NAD ydynt YN fodlon AR ganlyniadŸpenderfyniad cwyn ffurfiol,ofyn i'r penderfyniad盖尔EI adolygu YN联利支助âgweithdrefn adolygu'r brifysgol。 myfyrwyr cofrestredig prifysgol Caerdydd的neu的EI秦苏珊-fyfyrwyr(CYN笔28 diwrnod AR OL EU dyddiad gadael ffurfiol)YW cwsmeriaid sy'n fyfyrwyr。

diogelu数据

呃mwyn gwella ansawddŸgwasanaethau一个gynigir,byddÿbrifysgol YN cadw cronfa DDATA o'r霍尔gwynion ffurfiol。 byddÿwybodaeth炔ýgronfa DDATA议员(ynghydâ'rdogfennau perthnasol)炔gyfrinachol,AC fe'u在ddibenion cyfeirio,defnyddir monitro一个dadansoddi mewn perthynasâ'rweithdrefn gwyno炔unig。

bydd defnydd o'r Fath的YN rhwym WRTH ofynion deddfwriaeth diogelu数据。

fformatau eraill

mae'r wybodaeth汉AR盖尔mewn盲文,AR DAP / CD赛音AC mewn打印胸罩hefyd。 cysylltwchâ'rrheolwr gweinyddol:

cefnogaeth一个chyngor我fyfyrwyr

anogir myfyrwyr presennol我chwilio上午gefnogaeth OS ydynt YN disgwyl anawsterau。胆niferØbobl helpu:

  • derbynfa'r preswylfeydd(OS ydych炔阿罗斯YM mhreswylfeyddýbrifysgol)。
  • tiwtoriaid personol NEU academyddion sy'n gyfrifol时欧盟rhaglen astudio。
  • mae'r TIM cefnogi myfyrwyr AR盖尔·我gynnig cyngor交流arweiniad炔ystod艾希amser炔ýbrifysgol drwy ffonio +44(0)2087 29 4844 neu的ebostio studentsupport@caerdydd.ac.uk.
  • 我盖尔cyngor annibynnol ynghylch unrhyw未øweithdrefnau'r brifysgol,胆myfyrwyr gysylltuâ'rganolfan cyngor我fyfyrwyr炔undebÿmyfyrwyr。

canolfan cyngor我fyfyrwyr

canolfan cyngor我fyfyrwyr