ewch i'r prif gynnwys

caethwasiaeth现代

mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn torri hawliau dynol sylfaenol。

mae'n digwydd ar sawl ffurf,megis caethwasiaeth,caethwasanaeth,gwaith dan orfod a masnachu pobl。 mae'r pethau hyn i gyd yn amddifadu person o'i ryddid er mwyn ei ecsbloetio er budd personol neu fasnachol。

rydyn ni'n ymrwymedig i wella ein harferion ac i fynd i'rafaelâchaethwasiaetha masnachu pobl。 er mwyn gwneud hyn rydyn ni am ddeall risgiau caethwasiaeth fodern a sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth fodern yn ein busnes a'n cadwyni cyflenwi ein hunain。

gallwch ddysgu mwy am ein cadwyni cyflenwi,polisïauaphrosesau yn y datganiad canlynol:

datganiad prifysgol caerdydd ar gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl

datganiad prifysgol caerdydd ar gaethwasiaeth fodern a masnachu pobl

31 ionawr 2019

mae'r datganiad hwn yn cael ei wneud yn unol ag adran 54(1)deddf caethwasiaeth fodern 2015 ac yn ffurfio ein datganiad ar gaethwasiaeth a masnachu pobl ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben ar 31/07/2018。

PDF格式