ewch i'r prif gynnwys

gwybodaeth gyhoeddus

rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd fel rhan o'n hymrwymiad i onestrwydd a thryloywder。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

prifysgol caerdydd a'r ue

rydym wedi rhoi gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi myfyrwyr a staff presennol,ynogystalâdarparfyfyrwyra staff,yn ystod brexit。

dysgwch am ein hymrwymiad i ryddid gwybodaeth a sut i ofyn am wybodaeth wrthym ni。

sefydlodd mesur y gymraeg(cymru)2011 fframwaith cyfreithiol ar gyfer gosod dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i gydymffurfio ag un neu fwy o'r safonauymddygiadnglŷnâ€gymraeg,a wnaed yn iaith swyddogol yng nghymru。 golyga hyn na chaiff y gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r saesneg。

gwybodaeth am sut rydym yn gweithio i gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth。

polisïauanrheoliadau ar gyfer myfyrwyr ac ymgeiswyr,gangynnwyspolisïauderbyn,polisi ffioedd dysgu ac adroddiad cynllun ffioedd。