""
ewch i'r prif gynnwys

ysgol seicoleg

rydym wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd dysgu deinamig sy'n ysgogi,a arweinir gan ein gwaith ymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth。


cyrsiau

rydym yn cynnig amgylchedd addysgu deinamig sy'n ysgogi,mae gennym gyfleusterau trawiadol,ac mae ein gwaith ymchwil blaenllaw yn llywio pob un o'n cyrsiau。

ymchwil

rhagor o wybodaeth am ein gwaith ymchwil blaenllaw a gynhelir gan academyddion sydd ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth。

About us image

amdanom ni

rydym yn un o'r canolfannau mwyaf yn y du ar gyfer seicoleg a niwrowyddoniaeth。

Engagement brain games

ymgysylltu

darllenwch fwy am ein hymgysylltu ac effaith ein hymchwil y tu hwnt i'r byd academaidd。

MRI

cyfleusterau

mae ein cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf yn cefnogi ein rhaglenni ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol。


mae astudio seicoleg yng nghaerdydd wedi bod o fudd mawr i mi,hyd yn oed mewn sefyllfaoedd cymdeithasol gan fod popeth yr ydym yn ei ddysgu yn ddiddorol ac yn berthnasol。在hynny,pan fo'r darlithoedd mor llawn o gynnwys diddorol ac yn cael eu dysgu gyda brwdfrydedd gan ddartlithwyr hynod o wybodus,mae'n anoddpeidioâchaeleich hysbrydoli!

ocean o'hara,myfyrwraig seicoleg yn yr ail flwyddyn。

newyddion

rydym yn falch o gynnal gwobr arian athena swan,ac rydym yn gwneud ymdrech barhaus i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau。