ewch i'r prif gynnwys

datblygu proffesiynol

cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi'r wybodaeth a'r technegau diweddaraf i chi。

dod o hyd i'ch cwrs

datblygwch eich sgiliau a'ch gwybodaeth wrth rannu profiadau syniadau ag eraill yn eich maes。

gallwch astudio'n hyblyg a dewis modiwlau sy'n addas i'ch anghenion datblygu proffesiynol chi。

gallwn gynnig fersiynau wedi'u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni,neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i'ch sefydliad。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

rheoli prosiect

rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig

newyddion diweddaraf

Image of person using laptop

高等教育中cpd交付的最佳实践

27 201年

我们的一个bdms最近参加了一个关于在高等教育领域提供cpd的最佳实践的研讨会。

Marketing and online digital communications

cpd课程将于9月和10月上映

27 201年

我们在9月和10月有很多营销cpd课程,包括seo,pr和演讲技巧。

Learning and mentoring programme Albany Road Primary School

在奥尔巴尼路小学拍摄专业学习和辅导计划

31 gorffennaf 2019

我们一直忙于为奥尔巴尼路小学开设的定制专业学习和辅导计划的即将推出的专题采访。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

sgiliau addysgu effeithiol(ar gyfer clinigwyr)

cwrs rhyngweithiol ac ymarferol iawn i gyflwyno egwyddorion sylfaenol mewn addysg feddygol i'r rhaisyddâdiddordebmewn dysgu mwy am addysgu mewn lleoliadau clinigol。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

sbotolau ar addysg weithredol

rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy'n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli。